Aandachtspunten bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bent u zich bewust van de risico’s die u als ondernemer loopt? U wilt de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengen, maar risico’s overschatten is ook niet nodig. Vaak kunt u met de juiste preventiemaatregelen al veel calamiteiten voorkomen. Daar waar nodig en waar dat kan draagt u de risico’s over aan een verzekeraar. Keert deze altijd uit in geval van schade? Verzekeraars stellen een aantal eisen aan u ter voorkoming van schade maar ook om de premie beheersbaar te houden.

Hieronder treft u een aantal belangrijke punten aan waar u goed op moet letten in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Hoedanigheid
  Een goede omschrijving van alle voorkomende werkzaamheden is van groot belang voor dekking. Is een activiteit niet bekend bij een verzekeraar dan is er geen dekking voor schade die verband houdt met die onbekende activiteit.(NB:ontwerp/engineering is niet gedekt op de AVB)
 • Tenaamstelling / gelieerde ondernemingen
  Zorg dat de tenaamstelling van een verzekering juist is. Heeft u een verzekering afgesloten op naam van uw bedrijf maar worden bepaalde activiteiten van uw bedrijf uitgevoerd door een gelieerde onderneming van u of heeft u een Beheer-BV, zorg er dan voor dat al uw gelieerde ondernemingen bekend zijn bij uw verzekeraar. Zo voorkomt u discussie over uitkering! – Let op!
 • Dekkingsgebied
  Zorg dat het dekkingsgebied op uw polis in overeenstemming is met de landen waar u actief bent.
 • Uitgesloten industrieën
  Vaak sluiten verzekeraars uw aansprakelijkheid voor leveringen aan offshore, (petro)chemie, olie- en gaswinning, treinen, tunnelbouw, medische sector, automotive en energiecentrales uit. Dit wordt genoemd in de uitgesloten industrieën op uw polis. Levert u aan één van deze industrieën neem dan direct contact met ons op.
 • Indirecte aansprakelijkheid
  U bent toeleverancier maar u weet niet altijd waar uw producten toegepast worden of terecht komen. Komt een product van u dan indirect via uw klant terecht in de uitgesloten industrieën of buiten het dekkingsgebied van uw verzekering terecht dan is uw aansprakelijkheid niet standaard verzekerd.

  Het is daarom belangrijk om actief de leveringsvoorwaarden van Metaalunie in te brengen. Hierin staat onder andere dat u niet aansprakelijk bent voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door uw opdrachtgever aan een derde is geleverd.

 • Schade aan zaken van derden die u in bewerking heeft (opzicht)
  Dit risico is standaard uitgesloten op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het op juiste wijze van toepassing verklaren van de Metaalunievoorwaarden is daarom uiterst belangrijk. Hierin staat namelijk dat u dan niet aansprakelijk bent voor dit risico. Het is ook mogelijk om dit risico (beperkt) mee te verzekeren.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers richting medewerkers enorm uitgebreid. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen die in toenemende mate gerechtelijke uitspraken beïnvloeden over ongevallen waarbij medewerkers betrokken waren. De uitspraken hebben ertoe geleid dat medewerker op grond van ‘goed werkgeverschap’ steeds vaker aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn functie. Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering sluit daar niet altijd op aan. Denk daarom aan de collectieve ongevallen verzekering en WEGAM. Zorg dat u uw RI&E in orde heeft inclusief het Plan van Aanpak. Dit is ook van belang voor uw werkgeversaansprakelijkheid.

Controleer daarom uw polis bescheiden goed! Zorg ervoor dat u de preventie eisen van uw verzekeraar nakomt en alle risico’s bekend zijn bij de verzekeraar. Zo voorkomt u achteraf discussies over de dekking in geval van een eventuele schade.

Graag controleren wij uw verzekeringsportefeuille. Dit doen wij kosteloos. Is om welke reden dan ook uw verzekeringsportefeuille langer dan 3 jaar niet meer gecontroleerd of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. We zijn bereikbaar via telefoon 088-456 54 00 of e-mail: info@mevas.nl.