Bedrijfsschadeverzekering en uitkeringstermijn

Als uw bedrijf schade heeft geleden als gevolg van brand, blikseminslag, storm of inbraak is het mogelijk dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. U kunt uw werkzaamheden niet meer uitvoeren in uw werkplaats. Het gevolg is dat u tijdelijk geen omzet meer kunt maken terwijl uw vaste lasten zoals bijvoorbeeld personeelskosten wel gewoon door gaan. Het voortbestaan van uw bedrijf kan hierdoor in gevaar komen. Dit risico is goed te verzekeren op een bedrijfsschadeverzekering. Wellicht heeft u al een dergelijke verzekering. Hierbij is het belangrijk dat het verzekerde bedrag èn de uitkeringstermijn toereikend zijn.

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit uw brutowinst (minus variabele kosten). Tijdens de uitkeringstermijn krijgt u een vergoeding voor het afnemen van uw brutowinst en stopt pas als uw brutowinst weer op het niveau van voor de schade is. Verzekeraars hanteren hierbij een maximale verzekerde uitkeringstermijn.

De verzekerde uitkeringstermijn is de maximale periode waarbinnen u een uitkering zal ontvangen en vangt aan op het moment van de schade. Veelal bedraagt de uitkeringstermijn 52 weken maar langer is mogelijk. Is een uitkeringstermijn van 52 weken wel voldoende? Is uw bedrijf in geval van een grote brand na 52 weken volledig herbouwd, ingericht, bedrijfsklaar en zijn uw klanten ook weer direct bij u terug? Na een grote brand binnen uw bedrijf kunt u uw klanten mogelijk tijdelijk niet meer bedienen. Immers de arbeid kan niet meer geleverd worden omdat u niet meer beschikt over een werkplaats. Uw klanten zullen dan op zoek gaan naar een andere leverancier. Soms kunnen de werkzaamheden elders worden doorgestart maar dat gaat vaak gepaard met flinke extra kosten, lagere brutomarges en marktverlies!

Factoren die de bedrijfsschade kunnen beïnvloeden:

  • Opruimen van de restanten na een calamiteit (het al dan niet aanwezig zijn van asbest speelt daarbij een belangrijke rol)
  • Bouwrijp maken van de terreinen
  • Maken van nieuwe bouwplannen door de architect
  • Verkrijgen van de benodigde vergunningen i.v.m. herbouw
  • Termijn van feitelijke herbouw
  • Levertijd van machines
  • Levertijd van grond- en hulpstoffen
  • Mogelijke opleiding van personeel na heraanschaf nieuwe machines
  • Huurpand of eigendom (huur heeft negatieve invloed, meerdere partijen en het belang kan verschillend zijn)

Alleen dekking voor materiële schade is onvoldoende. Een bedrijfsschadepolis is van levensbelang. Zorg ervoor dat het verzekerde bedrag èn de uitkeringstermijn op uw bedrijfsschadeverzekering goed worden vastgesteld. Ons advies is om bij de (jaarlijkse) beoordeling van de polis uit te gaan van het ‘worst-case-scenario’. Houdt rekening met sloop, ontwerp, vergunningen, bouwtermijn, bedrijfsinrichting, ingebruikstelling, voorraadopbouw en vergeet zeker de periode hierna niet voor uw omzetherstel. Geef de lengte van de verzekerde uitkeringstermijn prioriteit boven een premiebesparing!