Uw dekking als gevolg van de Brexit

De positie van het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen de Europese Unie wijzigt.

Verzekeraars zijn niet verplicht een polis af te geven in verband met deze wijziging. Hierdoor loopt u het risico vanaf 1 januari 2021 niet meer verzekerd te zijn voor dit land, terwijl u wel producten in het Verenigd Koninkrijk heeft opgeslagen, handel drijft of werkzaamheden uitvoert.

Denkt u hierbij aan opgeslagen goederen of installaties, of aan opdrachten voor bouw of montage in het Verenigd Koninkrijk. Dus bent u actief in het Verenigd Koninkrijk of bent u dit in het nabije verleden wel geweest en verwacht u dat dit weer kan voorkomen? Dan is het belangrijk dat u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt. Samen met u bekijken wij dan de mogelijkheden om dit te verzekeren.

Wanneer u een transportverzekering heeft afgesloten met werelddekking dan bent u gewoon verzekerd voor de transporten van en naar het Verenigd Koninkrijk. Als u de verzekering heeft afgesloten met een Europadekking en u vervoert van en naar het Verenigd Koninkrijk, dan is het belangrijk om te bekijken of uw verzekeraar dekking geeft voor het Verenigd Koninkrijk en Noord- Ierland.

Bij Zorgverzekeraars kan de dekking ook beperkter zijn dan voorheen.

Tot slot nog uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Exporteert u producten naar het Verenigd Koninkrijk, dan is het in het kader van (product)aansprakelijkheid belangrijk dat het Verenigd Koninkrijk onder de dekking van uw verzekering valt. Heeft u Europadekking, dan moet mogelijk het dekkingsgebied omgezet worden naar Werelddekking. Dan loopt u niet het risico dat bij een schadegeval in het Verenigd Koninkrijk deze uitgesloten blijkt van dekking.

Importeert u producten of onderdelen vanuit het Verenigd Koninkrijk (of andere landen van buiten de EU) dan wordt u als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, voortaan gezien als producent, en daarmee eindverantwoordelijke, in het kader van de wettelijke productaansprakelijkheid. Als het door u verder verhandelde product of onderdeel afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk schade in de privésfeer en/of letsel/dood veroorzaakt, dan is de kans groot dat u als eindverantwoordelijke deze schade moeten vergoeden. Het is dus verstandig om productaansprakelijkheid mee te verzekeren.