Zakelijk

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf geworden! En dat is natuurlijk iets waar we trots op kunnen zijn! Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het MBO een volwaardige leerplek te bieden. Het SBB(Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is 27 juni 2019 bij ons langs geweest om te kijken of wij aan de... Lees meer ›

Tips om verzuim te helpen beperken en herstel te bevorderen

Wij hebben de afgelopen maanden meerdere ondernemers binnen de metaal gesproken over het verzuim in hun bedrijf. Deze gesprekken waren leerzaam voor zowel de ondernemer als voor ons. Verzuim in het bedrijf heeft vaak met veel factoren te maken. Denk daarbij b.v. aan veranderingen in het bedrijf, ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer van een werknemer... Lees meer ›

De machinebreukverzekering wordt schaars

Het machinebreuk risico is momenteel moeilijk verzekerbaar. Verzekeraars ervaren vooral veel schades aan spindels. Hierdoor zijn premies gestegen, clausules verzwaard en nemen velen van hen zelfs afscheid van de machinebreukverzekering. Dat heeft gevolgen voor u, want velen van u willen in ieder geval verzekerd zijn. Bij u zijn de spindels mogelijk nooit kapot, maar juist... Lees meer ›

NV Schade ontvangt Gouden Oor

Bijdrage aan goede oplossingen en hulp voor werkgevers en werknemers binnen de metaal vinden wij van MEVAS belangrijk. De mooie prestatie van NV Schade met wie wij samenwerken op het gebied  van WIA verzekeringen delen we daarom graag met u. NV Schade ontving van Stichting Toetsing Verzekeraars het Gouden Oor. Ze laten hiermee zien dat... Lees meer ›

Het verzekerings- en dienstenpakket voor Fedecomleden

MEVAS, de verzekerings intermediair voor de Metaalunie, heeft exclusief voor Fedecom een Mechanisatie verzekerings- en dienstenpakket ontwikkeld. Dit pakket is gebaseerd op de wensen van Fedecomleden. Verzekeraar REAAL, die de bedrijfsrisico’s goed kan inschatten is geselecteerd om deze risico’s af te dekken. Maatwerk Verzekeren is maatwerk. Zeker bij een landbouwmechanisatiebedrijf waarin vele activiteiten plaatsvinden. Fedecom,... Lees meer ›