Zakelijk

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is sinds gisteren beschikbaar. De Koninklijke Metaalunie heeft voor u overzichtelijk gemaakt wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling en wat u daarvoor moet doen. Ook staat er op de website van de Koninklijke Metaalunie een link naar het UWV, waar u de aanvraag kunt doen. Stappenplan Stappenplan Tijdelijke... Lees meer ›

Heeft u recht op de compensatie transitievergoeding bij langdurig verzuim?

Van 1 april kunt u mogelijk gebruik maken van de compensatie transitievergoeding. Deze vergoeding is mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 wanneer er sprake is van: De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek. U betaalde hem een transitievergoeding. Ga voor het... Lees meer ›

Chat met een medisch expert in Nederland

Door het coronavirus ontvangen huisartsen veel extra vragen. Heeft u ook een vraag voor de huisarts over het coronavirus? Stel deze eenvoudig via de aangepaste App de Vakantiedokter. Misschien heeft u vragen over wat u het beste kunt doen. Of maakt u zich zorgen en wilt u overleggen met een medisch expert. Stel uw vraag via... Lees meer ›

Informatie met betrekking tot het Corona-virus

Veelgestelde vragen met betrekking tot verzuimuitkering: Keert de verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten? Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant Keert de verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij... Lees meer ›