Geloof in collectief blijft

20/09/2022

Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering volledig. 
De premieverschillen voor de verschillende basisverzekeringen worden hierdoor naar verwachting kleiner.  

De zorgkosten stijgen verder. 
De belangrijke oorzaken van deze stijging zijn de stijgingen van salarissen en de kosten van  zorgmiddelen. 

Premie zorgverzekeringen 12 november definitief bekend.
Op basis van berekeningen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er een stijging van de kosten voor de basisverzekering verwacht van rond de € 11,- per verzekerde per maand. Wat het echt gaat worden en hoe ook de aanvullende (incl. tandarts) verzekeringen geprijsd gaan worden weten we nu nog niet. We weten wel dat de minimale eigen bijdrage met € 385,- gelijk blijft aan die van dit jaar. En net als vorig jaar dragen wij, uit eigen middelen, weer bij aan de extra korting op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Wij voelen de verantwoordelijkheid om zorg betaalbaar te houden, zodat u en uw medewerkers langdurig inzetbaar zijn.

Verruiming zorgtoeslag.
Misschien heeft u op basis van uw inkomen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt in 2023 verhoogd. U kunt hier kijken of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

Werken aan structurele verandering in de zorg.
Tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en lokale en landelijke overheid zijn er belangrijke afspraken gemaakt over het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg. Dit akkoord is door betrokken partijen ondertekend en elke drie maanden wordt met elkaar gekeken naar de ontwikkeling. De huisartsen hebben als betrokken partij nog niet ondertekend maar hebben wel aangegeven in gesprek te blijven. 

Gerichte preventie en zorg voor de Metaal.
De toegevoegde waarde van onze collectiviteit is onverminderd groot. Door het zorgverbruik in de sector in kaart te brengen kunnen we zowel in de aanvullende pakketten als op het gebied van preventie goed inspelen op de behoefte die hier speelt. Al meerdere jaren voeren wij hierover met Zilveren Kruis goede gesprekken. Hierdoor ontvangt bijvoorbeeld extra dekkingen en extra korting.

Betere integrale aanpak binnen de Metaal.
Samen met verschillende aanbieders van producten en diensten op het gebied van inkomen en zorg werken we voor werkgevers en werknemers aan de bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in de Metaal. Voorbeelden hiervan zijn het Preventiefonds voor de Metaal en de in 2022 gelanceerde Verzuimnavigator.  

Wij informeren u de komende maanden over het collectief zorgaanbod voor de Metaal.
Wij zijn ervan overtuigd dat we voor u en uw werknemers alle mogelijkheden hebben om in verschillende situaties de juiste dekking tegen een aantrekkelijke prijs te verzorgen. 

Laatste nieuws
Bekijk alle berichten

bij ziekte

2 jaar loondoorbetaling

Verzuimverzekering

uitgelicht

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen een arbeidskracht kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker.

Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Informatie die we graag met u delen

blijf op de hoogte