Heeft u geen cyberverzekering?

Cyberrisico’s zijn risico’s die te maken hebben met automatisering en digitalisering. Cybercriminaliteit kan iedereen overkomen. Zo blijkt dat met name het handelen van eigen personeel, zoals openen van verkeerde bijlagen, maar ook het falen van het systeem of de firewall veel datalekken en cybercrime oplevert.

Als u denkt “dit overkomt mij niet”:

In 2016 werden één op de vijf Nederlandse bedrijven getroffen door cyberaanvallen. Bij de helft van de bedrijven leidde dit ook tot kosten. De exacte cijfers voor het jaar 2017 zijn ons nog niet bekend maar wij verwachten dat die niet minder zullen zijn:

  • Een half jaar terug zuchtte het bedrijfsleven onder een wereldwijde aanval met gijzelsofteware. In ons land werden onder meer de containerterminals van APM in de Rotterdamse haven en medicijnproducent MSD getroffen door “NotPetya”.
  • Een maand daarvoor was er de “wannacry aanval, een uitbraak van ransomware waarbij meer dan 230.000 computer in 150 landen werden besmet.
  • Afgelopen weekend werden diverse banken en overheidsinstanties getroffen door een DDoS-aanval.
  • Dagelijks worden bedrijven en particulieren geconfronteerd met phising-mails.

Deze risico’s kunnen leiden tot financiële schade en ongemak voor de eigen organisatie en tot aansprakelijkheidsclaims.

U kunt zich verzekeren tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data en cyber-aanvallen! Wij bieden exclusief voor leden van Koninklijke Metaalunie een MEVAS cyber polis met daarin de volgende pluspunten:

  • Beheersbare kosten door een vooraf vastgestelde jaarpremie;
  • Het vooraf in kaart brengen van sterke en zwakke punten binnen uw organisatie;
  • Inzet van specialistische kennis op diverse terreinen waar u in eerste instantie niet snel aan denkt;

Het niet afsluiten van een cyberverzekering kan een rol spelen in het kader van uw bestuurdersaansprakelijkheid. In het kader van de behoorlijke taakvervulling waarmee bestuurders zijn belast, dienen zij waar nodig maatregelen te nemen en te investeren in beveiliging tegen cyberrisico’s. Het afsluiten van gezien de bedrijfsvoering gebruikelijke en noodzakelijke verzekeringen is één van de aspecten van een behoorlijke taakvervulling door de bestuurder van een onderneming.

Heeft u geen cyberverzekering? Nu maar hopen dat uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering goed geregeld is!

Bron: Floris Smit, relatiebeheerder Mevas.