Heeft u recht op de compensatie transitievergoeding bij langdurig verzuim?

Van 1 april kunt u mogelijk gebruik maken van de compensatie transitievergoeding. Deze vergoeding is mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 wanneer er sprake is van:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding.

Ga voor het aanvragen en de voorwaarden van de aanvraag naar:
www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen