Een RI&E is belangrijk

De RI&E helpt u als ondernemer om goed in kaart te brengen welke risico’s er binnen u bedrijf zijn. U bent immers als ondernemer verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkplek voor u en uw medewerkers. Deze speciale week is er om u als ondernemer aan helpen herinneren hoe belangrijk een RI&E is. Maar natuurlijk is een RI&E het hele jaar door belangrijk.

Een RI&E en een actueel plan van aanpak is verplicht voor u als ondernemer.
Heeft u minder dan 25 werknemers en bent u lid van de Koninklijke Metaalunie of draagt u af aan OOM? U kunt dan gebruik maken van de branche RI&E die samen met ArboNed is ontwikkeld. U hoeft de Branche RI&E niet te laten toetsen. ArboNed kan u helpen bij het invullen van de RI&E.

Zorg voor een actueel plan van aanpak
Een RI&E levert een plan van aanpak op waarin u aangeeft welke maatregelen u nog gaat nemen om de veiligheid goed te houden of te vergroten en wanneer u dat gaat doen. Dit is een levendig document waarin u zorgt dat de veiligheid binnen u bedrijf nu en in de toekomst goed geregeld is en blijft.

U bent als ondernemer verplicht om RI&E en een actueel plan van aanpak te hebben
Het ministerie van SZW voert inspecties uit en kan boetes opleggen die afhankelijk zijn van uw bedrijfsgrootte. Vb. geen RI&E en 5-9 wn-ers, boete € 900. Bij geen actueel plan van aanpak 5-9 wn-ers , € 600.

U loopt het risico op hoge  boetes wanneer bij een ongeluk op de werkvloer blijkt dat u niet voldoende heeft gezorgd voor een veilige werk omgeving. Deze boetes kunnen behoorlijk oplopen en zijn niet verzekerd.
Dat wilt u toch voorkomen?

Bent u op zoek naar middelen die u nodig heeft voor het onderhouden of vergroten van de veiligheid binnen uw bedrijf?
Mevas biedt u hiervoor als partner binnen het Preventiefonds en binnen de eigen preventiewinkel meerdere mogelijkheden. Klik hier →Preventiewinkel   en kijk welke middelen  wij u bieden.