Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is sinds gisteren beschikbaar.
De Koninklijke Metaalunie heeft voor u overzichtelijk gemaakt wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling en wat u daarvoor moet doen. Ook staat er op de website van de Koninklijke Metaalunie een link naar het UWV, waar u de aanvraag kunt doen.

Stappenplan
Stappenplan
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW