Houd het hoofd koel bij reparaties

Een uitsluiting in de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die u niet verwacht

Cees, de eigenaar van een bedrijf dat bakkerijmachines produceert, levert en repareert. Hij haalt de broodsnijmachine van Bakker Bas op omdat deze niet goed functioneert en repareert deze in zijn eigen werkplaats. Om goed bij de machine te kunnen komen moet er eerst een grote doos verplaatst worden. De doos is zwaar, want er zit een antieke schaal in waarop de bakker een taart heeft gemaakt. Terwijl hij de doos optilt en een stap opzij zet, stapt hij op de voet van het winkelmeisje. Hij laat de doos uit zijn handen vallen, die met een harde klap op de winkelvloer belandt.

De schaal is gebroken en van de taart is niet veel meer over. De eigenaar verontschuldigt zich en deelt mee dat zijn verzekeraar de schade wel zal vergoeden. Hij vertrekt met de machine nadat hij de rommel heeft opgeruimd. Hij begint direct met de reparatie en terwijl hij slijpwerkzaamheden aan de machine verricht, denkt hij na over het voorval van die ochtend. Hij schrikt als hij ziet dat de broodsnijmachine in twee delen uiteenvalt. Door alle consternatie heeft hij de machine doormidden geslepen! De machine is nu waardeloos geworden. Hij belt snel het telefoonnummer van zijn verzekeringsadviseur. Hij heeft gelukkig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en ver wacht dat deze verzekering de schade wel zal dekken. Hij claimt zowel de schade aan de schaal, de taart als die aan de brood snijmachine. Tot zijn grote verbazing deelt de verzekeringstussenpersoon mee dat de verzekeraar slechts de schade aan de schaal en de taart vergoedt en dat de schade aan de broodsnijmachine buiten de dekking van de verzekering valt. Hij gelooft dit niet: waar heeft hij anders een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor? De verzekeraar legt uit dat er een onvolledige opzichtclausule in de polisvoorwaarden is opgenomen. Cees heeft nog nooit gehoord van een opzichtclausule en neemt een advocaat in de arm want hij wil dat het gehele schadebedrag uitgekeerd wordt.

Uitsluiting door opzichtclausule

De advocaat komt tot de conclusie dat de verzekeraar gelijk heeft. in de polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cees staat namelijk een clausule die ver meldt dat er geen dekking is voor aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden die de verzekerde vervoert, huurt, gebruikt, bewerkt, behandelt, repareert of om andere reden ‘onder zich’ heeft. Dit is de opzichtclausule. De schade aan de schaal en de taart moet worden vergoed, aldus de advocaat. De eigenaar had de schaal niet onder zich zoals bedoeld in de clausule. Dat zou anders zijn geweest als het verplaatsen van de schaal feitelijk te maken had gehad met de werkzaamheden die de eigenaar aan de broodsnijmachine moest verrichten. De schade aan de machine hoeft de verzekeraar niet uit te keren, omdat de eigenaar de machine ter reparatie onder zich had. Let op! Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen standaard een uitsluiting van schadedekking voor zaken van derden die een verzekerde onder zich heeft. Deze uitsluiting verrast menig ondernemer. Het risico met betrekking tot deze zaken is niet standaard te verzekeren, omdat het (volgens de verzekeraars) een ondernemersrisico betreft. U wordt geacht met zaken van een ander net zo zorgvuldig om te gaan als met zaken van uzelf. Er zijn echter wel verzekeringsoplossingen die de verzekering expert in u branche kan bieden.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten wat MEVAS voor u kan betekenen op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs via het volgende telefoonnummer: 088 – 456 54 00 of mail naar: info@mevas.nl.