Internationaal Ondernemen

Bij internationaal ondernemen komt veel kijken. Welke regels en wetten gelden er in de landen waarnaar u exporteert of waar u installatiewerkzaamheden verricht? Zaken waar u zich in verdiept wanneer u deze stap wilt nemen, maar hoe zit het eigenlijk met de leveringsvoorwaarden die u van uw opdrachtgever zou moeten accepteren? Welke risico’s loopt u hierbij zelf en welke zijn er verzekerd? Zijn de dekking en uw dekkingsgebied op de polis wel toereikend? Allemaal vragen waar u zich als ondernemer helemaal niet mee bezig wilt houden, maar een eventuele schadeclaim kan wel grote financiële gevolgen hebben. Uw onderneming op de juiste condities verzekeren is dus van groot belang.

Mevas is u hierbij, als dochteronderneming van Metaalunie, graag van dienst. Samen met u nemen we alle risico’s door die u als bedrijf loopt en gaan na welke risico’s u zelf kunt dragen en welke verzekerd dienen te worden. Geheel vrijblijvend starten wij dit traject voor u op.
Mevas heeft in samenwerking met verzekeraars producten ontwikkeld die aansluiten bij de verzekeringsbehoefte van leden van Metaalunie die hun producten exporteren en/of in het buitenland installeren, repareren, reviseren, onderhouden, fabriceren of een verkoopvestiging in het buitenland hebben.

Casus
Uw bedrijf krijgt de opdracht voor het leveren van een machine aan bedrijf X in Duitsland. Het is een mooie opdracht en u gaat direct aan de slag. Na 2 maanden is de machine klaar voor transport naar Duitsland. U sluit geen verzekering voor het transport, want de beroepsvervoerder die u hiervoor inschakelt heeft zelf al een verzekering. De machine raakt tijdens het transport beschadigd, maar het is niet aan te tonen dat de vervoerder hiervoor aansprakelijk is. U moet de werkzaamheden deels opnieuw uitvoeren om de machine goed te kunnen leveren aan bedrijf X.

Zorg er altijd voor dat u een eigen transportverzekering afsluit. Bij een verzekering van de vervoerder is er namelijk geen dekking bij overmacht van de bestuurder en vindt er een uitkering plaats op grond van een vast bedrag per kilo, waardoor u, als de schade al voor vergoeding in aanmerking komt, maar een klein deel van de gehele schade vergoed krijgt.

Na een paar jaar raakt de machine defect en uw bedrijf wordt gebeld om het defect te verhelpen.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de condities van de opdrachtgever. Deze laat u voor de zekerheid altijd toetsen door uw verzekeraar om te voorkomen dat u straks aansprakelijk kan worden gesteld voor zaken die niet binnen de dekking vallen, zoals boeteclausules of een hoger verzekerd bedrag dat geëist wordt. Daarnaast laat u het dekkingsgebied uitbreiden, want alleen dekking binnen Nederland is nu niet meer voldoende.

Met het idee dat u aan alles heeft gedacht stuurt u uw beste monteur op pad. De monteur laat u in Duitsland overnachten, zodat hij ’s ochtends voordat bedrijf X begint al kan starten met de reparatiewerkzaamheden. Hij meldt zich de volgende ochtend op tijd en wordt door de directeur van bedrijf X naar de betreffende machine begeleid en geïnstrueerd. Tijdens de reparatiewerkzaamheden gaat het mis en niet alleen de machine raakt hierdoor beschadigd, ook uw medewerker loopt hierbij blijvend letsel op aan zijn duim.

De directeur van bedrijf X stelt u aansprakelijk voor de schade aan de machine. U meldt de schade bij uw verzekeraar. Geheel tegen uw verwachting in ontvangt u een afwijzing. Dit terwijl er in de polis netjes bij uw werkzaamheden ook reparatiewerkzaamheden vermeld staan.

De schade die is toegebracht aan de machine valt onder het zogenaamde opzichtrisico. Dit bewerkingsrisico is over het algemeen niet standaard meegenomen in de dekking. Neem dit dan ook altijd op in de verzekering, of sluit de uitgebreide montageverzekering.

Andere aandachtspunten zijn:

  • Ga na welke financiële risico’s u loopt bij de leveringsvoorwaarden die worden gehanteerd.
  • Is het verzekerde bedrag voldoende?
  • Komt het dekkingsgebied overeen met uw afzetgebied?
  • Zijn de werkzaamheden die u uitvoert ook daadwerkelijk verzekerd? Ga er nooit vanuit dat zaken als reparatie, onderhoud, revisie, adviezen en engineering standaard binnen uw dekking vallen. Ook niet wanneer ze wel in uw hoedanigheid staan opgenomen in de polis. Het bewerkingsrisico (opzicht) en vermogensschade door bijvoorbeeld een verkeerd advies dienen in een clausule te zijn aangetekend.

Ook stelt uw medewerker u aansprakelijk voor het letsel dat hij heeft opgelopen. U heeft een zakenreisverzekering afgesloten voor uw medewerkers waarbij ongevallen zijn meeverzekerd. Toch ontvangt u ook hiervoor een afwijzing. De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt deze schade wel in behandeling, maar zal gaan onderzoeken of u een verwijt te maken valt. Hier gaat veel tijd overheen.

De meeste zakenreisverzekeringen kennen inderdaad een ongevallendekking, maar dekken geen schade tijdens beroepswerkzaamheden, terwijl dit juist voor uw medewerkers van belang is. Mevas heeft wel een verzekering die letsel tijdens de werkzaamheden meeverzekert.

Wilt u meer informatie of een afspraak met een van onze accountmanagers neem dan contact met ons op. Telefoon: 088-4565400 e-mail: info@mevas.nl. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor nadere kennismaking en het opstarten van het adviestraject.