Keuring van elektrische installaties en de RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) helpt u als ondernemer om goed in kaart te brengen welke risico’s er binnen uw bedrijf zijn. U bent immers als ondernemer verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkplek voor u en uw medewerkers. Iedere onderneming met personeel is verplicht om een RI&E uit te voeren. Dit resulteert in een rapportage en een actieplan. Op deze manier worden de gevaren, die verbonden zijn met arbeid, in beeld gebracht en aangepakt

De risico’s met betrekking tot elektriciteit vormen daarbij echter een specialistisch vakgebied, waar een Arbodienst beperkte kennis van heeft. Als hierover al iets in het actieplan staat, dan beperkt zich dat meestal tot de mededeling dat er iets met NEN 3140 moet gebeuren. Algemene vereiste is dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens SCIOS SCOPE 8 en 9 kunt u als werkgever aan deze vereiste tegemoet komen. De SCIOS SCOPE 8 en 9 inspectie is een inspectie van uw vaste elektrische installatie en arbeidsmiddelen gebaseerd op de NEN3140.

Wat is de toegevoegde waarde van NEN 3140?

  • U bent als werkgever verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van hun werk.
  • Uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade geleden door u werknemers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wet en past onder andere NEN 3140 daarbij toe. Bij het voldoen aan NEN 3140 wordt men geacht te voldoen aan de Arbowet ten aanzien van elektrische veiligheid. Strikt genomen zijn genoemde normen niet wettelijk verplicht maar wordt u er wel op beoordeeld.

  • Ter bescherming van uw bedrijfscontinuïteit

Uw onderneming is gebaat bij continuïteit van uw bedrijfsvoering omdat dit samenhangt met het rendement en zelfs het voortbestaan van uw onderneming. Ongevallen of bijna ongevallen kunnen de continuïteit ernstig verstoren. De gevolgen van een ongeval beperken zich immers meestal niet tot de directe schade. Stagnatie van de productie, arbeidsongeschiktheid en imagoverlies zijn vormen van schade die enorm kunnen zijn. Bij een uitslaande brand komt het regelmatig voor dat de onderneming klanten kwijtraakt voordat de productiecapaciteit (vaak elders) weer is opgestart. Een goed veiligheidsbeleid voorkomt ongevallen en leidt dus tot continuïteit en daarmee tot rendement.

Dit is ook de reden waarom brandverzekeraars verlangen dat uw elektrische installaties op brandveiligheid worden gekeurd. Brandverzekeraars spreken vaak over een “elektragarantkeuring”, “VIER keuring” of een SCIOS SCOPE 10 keuring. Dit zijn keuringen op gebied brandveiligheid van uw elektrisch installaties en dus niet op arbeidsveiligheid. Zo kan het voorkomen dat u wellicht uw elektrische installaties op last van uw brandverzekeraar hebt laten keuren op brandveiligheid maar niet op arbeidsveiligheid. U voldoet hierdoor wel aan de eis van uw brandverzekeraar maar niet aan de eisen die worden gesteld in de arbeidsomstandighedenwet.

Wanneer doet u het goed voor uw bedrijfscontinuïteit, brandverzekering en arbeidsomstandighedenwet:

  1. SCIOS 8 (NEN3140): veiligheidsinspectie van vaste elektrische installaties voor veilige werkomgeving
  2. SCIOS 9 (NEN3140 of VCA): veiligheidsinspectie van uw arbeidsmiddelen
  3. SCIOS 10 keuring: veiligheidsinspectie van vaste elektrische installaties en daarop aangesloten elektrische toestellen op brandveiligheid
  4. Bij aanwezigheid van zonnepanelen: SCIOS SCOPE 12: veiligheidsinspectie van de zonnepaneelinstallaties op gebied van brandveiligheid

Wilt u weten of u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar?

Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 088 456 54 00