Leveringsproblemen bij Metaalunieleden

We lezen veel over leveringsproblemen bij Metaalunieleden omdat materialen niet binnenkomen.

Grondstoffenprijzen en goederenprijzen stijgen snel, dit komt aan de ene kant door de schaarste, maar ook omdat de brandstofprijzen gestegen zijn.

Dit kan gevolgen hebben voor het verzekerd bedrag bedrag op goederen op uw inventarisverzekering.

Het verzekerd bedrag op goederen is gebaseerd op de waarde van de bij u aanwezige voorraad materialen, onderhanden werken en eventueel goederen van derden.

Controleer daarom de waarde van de bij u aanwezige voorraad goederen en controleer daarna of het verzekerde bedrag op goederen op uw verzekering nog wel toereikend is. Controleer ook of goederen van derden wel worden benoemd als dat voor u van toepassing is.

Is dat het geval, dan hoeft u niets te doen. Is dit bedrag hoger dan op de polis, geeft u dit dan s.v.p. aan Mevas door. Dat kan via uw vaste accountmanager of relatiebeheerder.

De accountmanager komt ook graag even langs als u dit wenst.