Metaal Voorkom Verzuim Oplossing (MVVO)

MKB Nederland heeft verzekeraars gevraagd om een verzuimverzekering die de werkgever zoveel mogelijk ontzorgt en begrijpelijk is. Het verschil met een “gewone” conventionele verzuimverzekering is dat deze altijd Poortwachterproof is. Dit betekent dat de werkgever een eventuele boete van het UWV, voor het niet of te weinig volgen van de wet- en regelgeving, niet hoeft te betalen. Het moet dan uiteraard wel zo zijn dat de werkgever de adviezen van de casemanager en arbodienst of andere ingeschakelde specialisten opvolgt.

De premie van dit product is niet alleen helder, maar ook stabiel. Dat betekent dat de premie niet het ene jaar lager is en het andere jaar flink hoger, oftewel geen verassingen. Het effect van het verzuim van het eigen bedrijf op de premie is vooraf gemaximeerd.

De voorgeschreven interventies worden vergoed. De werkgever krijgt geen aanvullende facturen van de verzekeraar, arbodienst of specialisten en betaalt één premie voor de complete ondersteuning.

Samenvattend kan je zeggen dat er gevraagd is om meer zekerheid en meer dienstverlening tegen een voorspelbaardere premie. Dit alles  heeft bij verzekeraars geleid tot het ontstaan van de Verzuim ontzorgverzekering

De keuze in de markt is redelijk groot. Mevas heeft vanuit zijn specialistische kennis de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing (MVVO) voor u ingekocht, omdat deze het best aansluit bij uw branche.

Los van de hierboven geschetste voordelen wordt er gewerkt met een gespecialiseerde arbodienst en biedt deze verzekering ook nog de volgende voordelen:

  • Een opleiding “managen van ziekteverzuim” t.w.v. € 375,- bij aanvang van de verzekering;
  • Een cheque van € 250,- voor RI&E in 1 dag indien u een nieuwe verzekering afsluit. Daarnaast wordt u actief begeleid bij het opzetten van uw RI&E en de opvolging daarvan.

De Mevas accountmanagers komen u graag de voordelen van deze producten en diensten uitleggen.