Nieuw kabinet moet staan voor ondernemerschap

De verwachte versplintering van het politieke landschap is iets minder groot geworden dan verwacht, maar het formeren zal toch een moeilijke klus worden. Koninklijke Metaalunie pleit voor een daadkrachtig en stabiel kabinet, met in een regeerakkoord aandacht voor industriebeleid en ondernemerschap’. Dit zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op de verkiezingsuitslag.

Kleiboer: “De uitslag van de verkiezingen leidt er toe dat er tenminste vier partijen nodig zijn om tot een kabinet te komen. Dat betekent compromissen zoeken. Metaalunie pleit voor heldere keuzes, die voor het MKB-metaal hanteerbaar en uitvoerbaar zijn. Daarbij zijn de arbeidsmarkt en het onderwijs belangrijke thema’s. Daarnaast vraagt een gedegen industriebeleid om meer aandacht.”

Focus op maakindustrie
Een gezonde maakindustrie biedt kansen om de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren aan te pakken. Om dit te bereiken is een combinatie nodig van het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen en het realiseren hiervan door het te maken. De maakindustrie kan dat niet alleen vindt Kleiboer. “Dat gaat gepaard met samenwerking tussen alle partijen: bedrijven, kennisinstellingen én overheid door een modern industriebeleid. Dit betekent dat het nieuwe kabinet moet investeren in techniekonderwijs, de digitalisering ondersteunt en inzet op product- en vooral procesinnovatie. En bij dat laatste ook oog heeft voor investeringen in onderzoek en innovatie, die effect hebben voor het mkb”, aldus Kleiboer.

Meer over het industriebeleid en de voor het MKB-metaal belangrijke thema’s valt ook te lezen in het deze week verschenen Metaalunie Jaarverslag 2016 en de blog over het regeerakkoord 2017.

Bron: Metaalunie