Omgaan met asbest in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Asbest die vrijkomt

Het is niet altijd te voorkomen, maar de sanering van bodem en water kan wel voor uw rekening zijn. U kunt zich hiertegen verzekeren, zodat de meest voorkomende milieuschades worden opgelost, zonder dat uw bedrijf in gevaar komt. U heeft namelijk een wettelijke saneringsplicht en daar zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid.

Om zeker te zijn dat u de saneringskosten kunt betalen, is er de Milieuschadeverzekering. Ook als vrijgekomen asbest opgeruimd moet worden, kunt u voor de kosten een beroep doen op deze verzekering. Deze verzekering is een eenvoudige oplossing voor een lastig probleem. Uw accountmanager kent de ins en outs van deze verzekering. Vraag hem/haar om advies.

Met de Milieuschadeverzekering kunt u zich verzekeren tegen de kosten van: bodemsanering, het opruimen en afvoeren van asbest, onderzoek en beredding.

Asbest in uw organisatie? Neem gerust contact op met MEVAS, telefonisch op 088 456 54 00 of per e-mail via info@mevas.nl.