Ontwikkelingen in de orderportefeuille mei 2020

De Metaalunie houdt 4 onderzoeken per jaar bij haar leden. Uit de jongste uitvraag blijkt dat 72% van de bedrijven verwacht dat de orderportefeuille zal afnemen (dit was 4 weken geleden nog 69%), 25% denkt dat deze gelijk zal blijven (4 weken geleden 31%) en dat er nu ook 3% van de ondervraagde bedrijven verwacht dat het een stijging van de orderportfeuille zal krijgen (4 weken gelden 0%). Bij 63% van de bedrijven is de omzet afgenomen ( 2 weken geleden 37% !). Bij 37 % is deze gelijk gebleven (2 weken gelden 63%). Zeven op de tien ondervraagde ondernemers hebben er vertrouwen in dat hun bedrijf door de Coronacrisis komt. Een kwart twijfelt of dit gaat lukken en 3% heeft er weinig vertrouwen in.

De bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het 2e kwartaal 2020 uitgekomen op 74,2. Dit is het laagste niveau sinds de start van de meting in 1989.