Oorlog in Oekraïne

01/03/2022

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sinds 12 februari voor heel Oekraïne de kleurcode rood afgegeven. Dit betekent dat het te gevaarlijk is om af te reizen.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept met betrekking tot uw verzekeringen. We hopen er hieronder een aantal te kunnen beantwoorden. Heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Molest (o.a. oorlog) als oorzaak van schade is vaak standaard uitgesloten van dekking bij  verzekeraars. Molest zijn grootschalige gewelddadige calamiteiten die door menselijk handelen worden veroorzaakt. Sommige vormen van molest, zoals een burgeroorlog, zijn door de wet uitgesloten van dekking. Bij andere soorten molest kan een verzekeraar zelf bepalen of dit onder de dekking valt.

Hebben de sancties ook invloed op verzekeraars?
Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de Europese Unie zijn opgesteld n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van (o.a.) het internationale recht.

Sanctielijsten worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door o.a. de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Bedrijven en vooral financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten extra alert zijn op toevoegingen aan de sanctielijsten in verband met de oorlog in Oekraïne.

Onder de Nederlandse sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten. Er staan hoge boetes op het niet naleven van sanctiewetgeving. Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan.

De actuele (sanctie)wet- en regelgeving vindt u op de website van de Europese Commissie (www.consilium.europa.eu)

(Zakelijke) Reisverzekering
De situatie in een land kan snel veranderen. Bekijk voor u een reis boekt altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is “rood” voor heel Oekraïne. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen.  De overheid heeft aangeraden om in geen geval naar Oekraïne te reizen en heeft benadrukt dat het niet kan helpen in geval van nood. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen afgegeven. Schade als gevolg van oorlog is niet gedekt op deze verzekering. Er is dus geen dekking als uw reis vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is geannuleerd of als u naar uw familie in Oekraïne zou willen afreizen.

Bent u op dit moment in Oekraïne? Registreer u dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo weten zij dat u in het land bent en blijft u op de hoogte van de laatste informatie.

Alleen in specifieke gevallen geeft de annuleringsverzekering recht op een uitkering. Neem contact op met uw reisbureau, touroperator of vervoersmaatschappij om te overleggen over mogelijkheden. U heeft altijd het recht om de reis te annuleren. Maar houd er rekening mee dat u verplicht bent om de reissom te betalen die u op dat moment verschuldigd bent.

Rechtsbijstandverzekering
De oorlog in Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen. Het gaat hier om problemen met geboekte of geannuleerde reizen, leveranciers die gekochte goederen niet leveren of afnemers die bestelde artikelen niet in ontvangst kunnen nemen. Rechtsbijstandsverzekeraars staan in die gevallen voor hun klanten (zowel particulier als zakelijk) klaar en helpen hen verder.

Kredietverzekering
Het betalings- of kredietrisico dat een bedrijf loopt wanneer het producten of diensten levert aan debiteuren gevestigd in Oekraïne of Rusland, waarbij deze prestaties pas na levering hoeven te worden betaald (zog. handelskrediet), is als gevolg van de oplopende politieke spanning in de regio verder toegenomen.

In reactie op de ontwikkelingen is het goed om dit risico te heroverwegen en waar mogelijk maatregelen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe leveringen te doen op basis van vooruitbetaling of door het verkrijgen van aanvullende garanties. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers kan als gevolg hiervan verder worden aangepast of ingetrokken, zowel in termen van beschikbare dekkingscapaciteit als op het gebied van premie en voorwaarden. Voorlopig zal er niet of nauwelijks nieuwe of aanvullende dekking in de kredietverzekeringsmarkt worden aangeboden in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Goederentransportverzekering
Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne hebben veel verzekeraars de polisdekking voor het oorlogsrisico per 3 maart opgezegd. De opzegging geldt voor goederentransportverzekeringen met dekking voor het oorlogsrisico. In de polisvoorwaarden is omschreven wat de dekking precies inhoudt.

Cyberverzekering
Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluitingen. Maar “oorlog” kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Denk bijvoorbeeld aan ransomware vanuit Oekraïne en/of Rusland. Dan valt het betalen van losgeld niet onder de dekking. Neem bij een cyberaanval of het vermoeden daarvan direct contact op met uw cyber-verzekeraar.

Autoverzekering
Uw autoverzekering biedt geen dekking voor schade door oorlog. Mocht u familie of vrienden in Oekraïne willen ophalen, dan is schade aan de auto aldaar niet gedekt. Het is momenteel ook niet mogelijk voor verzekeraars om ter plaatse hulp te bieden vanwege de oorlog.

Bedrijfsschade
Loopt uw bedrijf inkomsten mis door de oorlog in Oekraïne? Dit wordt niet gedekt door een reguliere bedrijfsschadeverzekering. 
Schade als gevolg van oorlog is in de regel uitgesloten.

 

Laatste nieuws
Bekijk alle berichten

bij ziekte

2 jaar loondoorbetaling

Verzuimverzekering

uitgelicht

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen een arbeidskracht kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker.

Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Informatie die we graag met u delen

blijf op de hoogte