Schade voorkomen en ondernemers ontzorgen

Vijftig procent van de bedrijven die te maken hebben gehad met een grote brand gaan binnen twee jaar failliet. Het is voor ondernemers erg belangrijk hun klanten na een calamiteit te kunnen blijven bedienen.

Welke rol heeft een verzekeraar als het gaat om bedrijfsrisico’s?

“De traditionele rol van verzekeraars is het vergoeden van schade en de gevolgen van aansprakelijkheid. Dat is inmiddels veranderd. De afgelopen jaren is de verzekeraar zich meer gaan richten op preventie en riskmanagement. Vooraf risico’s en schade voorkomen en bij calamiteiten gevolgen beperken, ook voor de ondernemer zelf. Ondernemers kunnen te maken krijgen met verzekerde risico’s, zoals materiële schade, maar ook met onverzekerde risico’s. Denk aan afhakende afnemers en boetes voor te late levering. Dat zijn bedrijfsrisico’s waar verzekeraars met snel handelen op kunnen inspringen om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.”

Hoe moeten bedrijven omgaan met preventie en schade voorkomen?

“Bij wagenparken zijn de voertuigen meestal in goede technische staat. Schade ontstaat vaak door inschattingsfouten van de mens. Het is daarom belangrijk het personeel mee te nemen in preventieadvisering. Zo worden ondernemers ondersteund door trainingen te geven aan chauffeurs over hoe zij schades kunnen voorkomen. Maar ook hoe zij brandstofkosten kunnen besparen door duurzamer te rijden. Daarnaast geven wij adviezen op basis van telematica. Bij bedrijfspanden geven we preventieadvies over hoe brand te voorkomen, maar ook over bedrijfsprocessen en de bouw van bedrijfspanden.”

Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer/werkgever?

“Een ondernemer moet bezig zijn met ondernemen. Daarbij loopt hij risico’s. De verzekeraar houd hem een spiegel voor en probeert met preventieadviezen zijn risico’s te minimaliseren. Na een brand is het lastig het bedrijf weer op te bouwen. Het is dan belangrijk dat de klanten bedient blijven. Preventie blijft natuurlijk de belangrijkste factor. Brandrisico is eenvoudig te minimaliseren door bijvoorbeeld panden te compartimenteren en de elektra te laten keuren. Ook kun je de risico’s van nabijgelegen panden laten inschatten.”

Bron Allianz.nl