Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Asbest is in en op veel panden in Nederland aanwezig. Bij brand of stormschade kan dit problemen geven en kunnen asbestdeeltjes over een groot gebied verspreid raken.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdak meer bezitten. Voor de verwijdering van een asbestdak geldt per 1 januari 2016 de subsidieregeling ‘verwijderen asbestdaken’. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2017 is € 15 miljoen euro beschikbaar. Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen agrarische bedrijven ook nog gebruik maken van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop‘.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Aanvragen van de subsidie doet u op www.rvo.nl