Tips om verzuim te helpen beperken en herstel te bevorderen

Wij hebben de afgelopen maanden meerdere ondernemers binnen de metaal gesproken over het verzuim in hun bedrijf. Deze gesprekken waren leerzaam voor zowel de ondernemer als voor ons. Verzuim in het bedrijf heeft vaak met veel factoren te maken. Denk daarbij b.v. aan veranderingen in het bedrijf, ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer van een werknemer of een ongeluk. Garanties om verzuim binnen uw bedrijf te voorkomen bestaan niet. U kunt er wel met uw medewerkers voor zorgen dat u de kans op verzuim beperkt.

Bespreek gedrag!
Verzuim heeft in een aantal gevallen te maken met gedrag. Het gedrag van u als werkgever en het gedrag van uw werknemers. Bijvoorbeeld; Hoe zijn de eet gewoontes binnen uw bedrijf? Stimuleert u gezond eten? Nog belangrijker dan dit voorbeeld is dat u met uw medewerker in gesprek bent en blijft.

Gezamenlijk belang
Ga in gesprek wanneer uw medewerker zich anders gedraagt dan u eerder bij hem of haar zag. Zorg dat uw medewerker een aanspreekpunt heeft binnen het bedrijf die hij kan vertrouwen wanneer hij te maken heeft met situaties tijdens het werk of daar buiten, die hij graag wilt bespreken. Dit kan de preventiemedewerker zijn of wanneer u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, u zelf als leidinggevende.

Medisch oordeel over verzuim altijd via bedrijfsarts
Helaas komt het voor dat u als werkgever te maken kan krijgen met een medewerker die zich ziek meldt. U twijfelt of de melding terecht is. Om dit te laten beoordelen moet u snel schakelen met uw arbodienst en een controle bij de bedrijfsarts aanvragen. Vertel uw medewerker dat u deze controle laat uitvoeren.

Mogelijkheden die u als werkgever kunt gebruiken
Binnen de metaal zijn er veel mogelijkheden die u kunt gebruiken op het gebied van preventie en
re-integratie. Wij kunnen u helpen om de juiste mogelijkheden in uw situatie te vinden en uw zorgen op dit gebied verlichten.