Insolventie en wanbetaling

Een Kredietverzekering is een (vermogens-)schadeverzekering die nog steeds onvoldoende aandacht krijgt van ondernemers en dat is niet terecht. Ga maar na, bijna 90% heeft een verzekering tegen brand en diefstal, terwijl slechts 10% een kredietverzekering heeft ! Bovendien is een kredietverzekering net zo belangrijk als een bedrijfsschadeverzekering; in beide gevallen kan door een onvoorzien voorval (bedrijfsschade na een brand of bij krediet insolventie-) een forse financiële schade ontstaan! Het kan de continuïteit van een bedrijf ernstig in gevaar brengen.

Een kredietverzekering is in de basis een verzekering tegen insolventie en wanbetaling. Dat kan bij u, het metaalbedrijf ook voorkomen en dat kan om stevige bedragen gaan, zodanig dat het ook net als bij gebrek aan een goede bedrijfsschadeverzekering- de continuïteit van het bedrijf ernstig kan bedreigen. Bedrijven, leden gelieerd aan de metaalunie maken- en leveren producten aan klanten in Nederland en soms vér- daarbuiten. Die moeten worden betaald en daar kan het mis gaan. Een klant die insolvent raakt en die een rekening van € 850.000,= plotseling en onvoorzien niet kan betalen, kan uw bedrijf ernstig in verlegenheid brengen en onder omstandigheden ook tot opheffing leiden. Een kredietverzekering is dan ook geen overbodige luxe!

Belangrijk om te vermelden is dat onze verzekeraar alle informatie over de afnemers van uw bedrijf zo veel mogelijk 1 op 1 deelt, zodat u een goed inzicht krijgt in uw afnemers, of die nou in Nederland is, of in het buitenland wij delen die informatie met u.

Ook onder een kredietverzekering kan schade ontstaan. Een factuur die 60 dagen niet is betaald dient verzekerde te melden aan verzekeraar. Vanaf dát moment wordt er een leveringsstop ingesteld ten aanzien van die ene klant die in gebreke blijft, tenzij dat anders is afgesproken. Na 90 dagen neemt de verzekeraar de incasso over. Bij de afhandeling van een schade bewaakt de verzekeraar het belang van de relatie van de polishouder met die ene klant zorgvuldig. De incassokosten zijn overigens ook mee verzekerd!

De voordelen van de MEVAS kredietverzekering nog even op een rijtje:

  • Onze kredietverzekering neemt de zorg over inzake een vordering, ontzorgen noemen wij dat ook wel. U heeft de zekerheid dat als de vordering oninbaar blijkt de dekking er ook echt is en niet op eerder moment al weer ingetrokken!
  • Er gelden niet opzegbare limieten, dus een kredietverzekering waarvan de verzekeraar niet eenzijdig de limiet kan intrekken een belangrijke garantie.
  • De capaciteit van de verzekeraar is per definitie gekwalificeerd als AA, een predikaat die niet heel veel verzekeraars in Nederland hebben. Het staat er garant voor dat wanneer er schade is, hoe groot ook, deze wordt betaald als de polis dekking biedt.
  • Iedere zaak die aan ons voorlegt wordt behandelen wij als maatwerk.
  • De verzekeraar is bereid om samen met MEVAS incidenteel u te bezoeken en de voorbereidende besprekingen te doen voor het sluiten van die kredietverzekering

Een offerte of meer informatie aanvragen kan via www.mevas.nl/krediet