Welke invloed heeft de coronacrisis op verzekeringen?

Geen pandemiedekking meer
Verzekeren draait om het spreiden van risico’s. Verzekeraars gaan er daarbij niet vanuit dat al hun verzekerden in één keer tegelijk claimen. Daarom hebben verzekeringsmaatschappijen hun pandemiedekking nog eens bekeken. Bij lopende verzekeringen wordt meestal nog gewoon uitgekeerd. De vakantie was immers al voor de coronacrisis geboekt en het festival was ook al ruim voor die tijd gepland. Voor nieuwe contracten is de pandemiedekking echter geschrapt – en deze dekking keert waarschijnlijk ook nooit meer terug. Dit lijkt alleen nog te kunnen als de overheid garant staat en een deel van de dekking voor haar rekening neemt.

Vooralsnog geen premiegevolgen
Waar dekkingen veranderen, blijven de meeste premies nog ongewijzigd. Dat komt doordat verzekeraars hun premies berekenen op basis van schade over meerdere jaren. Na een grote storm verhogen ze hun premies niet meteen. Hetzelfde geldt voor de coronacrisis. Bovendien zijn de gevolgen nu nog niet goed te overzien. Er rijden nu bijvoorbeeld minder auto’s, waardoor er minder schade is. Maar als het openbaar vervoer straks restricties krijgt, kan het best zijn dat er in de toekomst juist meer auto’s op de weg zijn – en er dus meer schades worden gemeld. Zo kunnen schadeclaims elkaar ook vervangen. Er zijn nu minder inbraken bij particulieren (want die zijn vaker thuis), maar juist meer bij bedrijven (want die staan vaker leeg).

TIP! Neem uw eigen situatie eens onder de loep
Het is verstandig stil te staan bij de problemen die door deze pandemie bij uw bedrijf kunnen ontstaan. Denk daarbij niet alleen aan de beveiliging van gebouwen, omdat er een grotere kans is op inbraak of brand. Denk ook aan uw medewerkers die stress hebben door onzekerheid over hun baan. En vergeet uzelf niet! Want als ondernemer in de metaal- en technieksector heeft u het persoonlijk en zakelijk waarschijnlijk ook zwaar te verduren. Heeft u hulp nodig op het gebied van preventie of verzekeren? Praat dan eens met uw MEVAS accountmanager. We zijn nu al telefonisch bereikbaar en vanaf de eerste week van juni gaan we ook de weg weer op.