Werken aan inzetbaarheid van uw medewerkers

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voor u als werkgever in de metaal belangrijk.
Een tekort aan goed opgeleide medewerkers, de stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers en de technologische ontwikkelingen maken het belang steeds groter.

Maak gebruik van de mogelijkheid van de Fitale Adviesscan
Het is nu mogelijk om het ontwikkelbudget van OOM in te zetten (OOM) om de scan uit te (laten)voeren.

Meer informatie over de Fitale Adviesscan
Website Fitale

Samen met u medewerkers werken aan duurzaam inzetbaar zijn draagt ook bij aan het verlagen van het risico van verzuim.