Zonnepanelen op uw dak

Heeft u ook in de pers gelezen dat zonnepanelen steeds vaker brandschade veroorzaken? En dat verzekeraars daarom de premies opschroeven of het risico helemaal niet meer verzekeren?

Er is (nog) geen eenduidig beleid bij de schadeverzekeraars in Nederland.

MEVAS heeft veel zakelijke klanten die onlangs zonnepanelen op hun dak geplaatst hebben. Die zijn goed te verzekeren en de premies worden ook niet op korte termijn verhoogd bij de met ons kantoor samenwerkende verzekeraars.

We willen echter wel onze taak als adviseur goed uitvoeren, gaan ervan uit dat u zelf ook wilt voorkomen dat u onnodig risico loopt bij het plaatsen van een ondeugdelijke installatie en daarom snappen we dat verzekeraars bij installatie:

  • niet toestaan dat de omvormer van de zonnepaneel installatie wordt geplaatst in een ruimte waar zich brandbare zaken kunnen bevinden.
  • eisen dat deze wordt opgeleverd overeenkomstig NEN 1010 en dat kabels in een goot worden verwerkt zodat deze niet beschadigd kunnen raken
  • eisen dat er een onderhoudscontract bij wordt afgesloten
  • eisen dat er een berekening wordt gemaakt van de dakconstructie om te bepalen of dak wel belast kan worden met zonnepanelen
  • vragen om rekening te houden met de brandbaarheid van het dakisolatie materiaal.

De website http://www.zonnekeur.nl geeft enige houvast bij het kiezen van een vakkundige installateur.

Wilt u als particulier zonnepanelen plaatsen, dan heeft MEVAS ook de verzekeraars met de juiste dekkingen voor u geselecteerd.

Wij hopen op deze manier uw zorgen, die mogelijk ontstaan zijn na het lezen van de verontrustende artikelen in de pers, weg te nemen.