Zorginhoudelijke collectiviteiten slaan handen ineen

Oprichting branchevereniging Verenigd Zorgcollectief
Op 3 december 2019 is de branchevereniging voor zorginhoudelijke collectiviteiten opgericht: Verenigd Zorgcollectief (VZ). Initiatiefnemers zijn Techniek Nederland Verzekeringen (installatietechniek en technische detailhandel), Bovag (mobiliteit), Stichting IZZ (zorg), Mevas (kleinmetaal) en WENB (energie). Gezamenlijk vertegenwoordigt VZ hiermee ruim 1,5 miljoen verzekerden. Het realiseren van gezondheidswinst voor de aangesloten deelnemers/verzekerden is het belangrijkste doel van het Verenigd Zorgcollectief.

Verenigd-Zorgcollectief-logo-rond

Gezondheidswinst
Om deze gezondheidswinst te realiseren gaat de vereniging zich onder andere bezighouden met belangenbehartiging van en spreekbuis zijn voor de aangesloten zorginhoudelijke collectiviteiten, het bieden van gezamenlijke tegenkracht naar de zorgverzekeraars en het onderling delen van kennis en programma’s op het gebied van gezondheid en preventie.

Met de oprichting van VZ wordt de toon gezet in de discussie over collectiviteiten. Hans Kamps, voorzitter VZ: “Er is een wildgroei aan collectiviteiten, met onduidelijke kortingen. Dat moet zeker veranderen. Maar scheid dan wel het kaf van het koren. Maak onderscheid. Tussen zorginhoudelijke collectiviteiten die zich hard maken voor gezondheidswinst en veel doen aan preventie, onderzoek en gezondheidsprogramma’s en financieel gedreven collectiviteiten die puur gaan voor de korting en nagenoeg geen zorginhou¬delijke voordelen bieden. Ik ben verheugd dat de zorginhoudelijke collectiviteiten zich nu kunnen verenigen in het Verenigd Zorgcollectief. Samen staan we sterker”

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin van Norel, PR-adviseur Verenigd Zorgcollectief, via tel. 06 – 408 564 01.