Mevas

Beloningsbeleid

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van deze medewerkers. Het beloningsbeleid voor de medewerkers van Mevas wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. We houden hierbij rekening met (salaris)ontwikkelingen in de branche en de ontwikkeling van de individuele werknemer binnen zijn of haar functie. De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris inclusief 13e maand, deze salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.

Mevas kent geen omzetbonussen en geen winstdelingsregeling, alleen directieleden kunnen op basis van hun arbeidsvoorwaarden in aanmerking komen voor een variabele beloning. Die valt ruim binnen het maximum van 20% van hun vaste inkomen. In uitzonderlijke gevallen kan bij de beoordeling (einde jaar) aan individuele medewerkers een variabele beloning worden toegekend; de directie beslist hierover. De variabele beloning wordt voor minimaal 50% gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen.

Alle collega’s maken jaarlijks met hun manager afspraken voor de komende periode. Klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening, professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. De afspraken zijn nooit meer dan 50% gerelateerd aan financiële doelstellingen. Halverwege het jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd in hoeverre de afspraken gerealiseerd zijn. Deze evaluatie is mede bepalend voor de eventuele groei in salaris en ontwikkelafspraken naar de volgende periode.

Wij zijn van mening dat het beloningsbeleid van Mevas voldoende waarborg biedt om onze klanten zonder ongewenste financiële prikkels te adviseren en dat wij hiermee voldoen aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank), die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Over het boekjaar 2023 is € 10.900,- aan variabele beloning uitgekeerd.

De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze onderneming van toepassing.

Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Informatie die we graag met u delen

blijf op de hoogte