Heeft u een schade?

Zakelijk afgesloten verzekeringen

Autoschade
Schades aan bedrijfsauto’s kunt u eenvoudig melden met uw mobiele telefoon via de app ‘mobiel schademelden’. Heeft u deze app nog niet? Via de onderstaande links kunt u de applicatie downloaden. De app kunt u gebruiken voor het melden van zowel eenzijdige als tweezijdige schades. Heeft u echter een aanrijding met een buitenlands voertuig of is er sprake van gewonden dan kunt u deze applicatie niet gebruiken. Vult u dan het Europees Schadeformulier in.

Overige schades

Wilt u een schade melden op een andere zakelijk afgesloten verzekering? Onderstaand kunt u online uw schade-aangifteformulier invullen en versturen. Geeft u de voorkeur aan handmatig invullen? Neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Particulier afgesloten verzekeringen

Autoschade  
Heeft u schade aan uw auto? Meld u schade eenvoudig met uw mobiele telefoon. Hiervoor heeft u de app ‘mobiel schademelden’ nodig. Heeft u deze app nog niet? Via de onderstaande links kunt u deze applicatie downloaden. Dez app kunt u gebruiken voor het melden van zowel eenzijdige als tweezijdige schades. Heeft u echter een aanrijding met een buitenlands voertuig of is er sprake van gewonden dan kunt u deze applicatie niet gebruiken. Vult u dan het Europees Schadeformulier in.

Overige schades – via het MEVAS-collectief afgesloten bij Allianz Nederland
Uw overige schade(s) kunt u melden via het algemene schadeaangifteformulier of door gebruikt te maken van deze link.

Overige schades – via het MEVAS-collectief afgesloten bij Reaal
Maakt u voor uw schadeaangifte gebruik van het algemene formulier van Reaal of via deze link.

** Lees meer over de digitale handtekening.

Schade-aangifteformulier

  • Naam, adres en telefoon:
  • 7. Pleziervaartuig(en)

  • 8. Door wie werd de schade veroorzaakt?

  • 12. Schaden aan anderen (aansprakelijkheid):

  • Ondergetekende verklaart: - vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; - dit schade-aangifteformulier en eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; - van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.