Schade melden

Pas bij schade weet je wat je aan je verzekering hebt. En aan MEVAS.

Het is vaak heel vervelend als u schade heeft geleden of schade heeft veroorzaakt. Meestal zijn er ook financiële consequenties aan verbonden. Als u een verzekering bij ons heeft afgesloten dient u de schade zo spoedig mogelijk bij ons te melden voor een goede afwikkeling ervan. Wij zullen voor de bij ons lopende verzekering nagaan of de schade gedekt is conform de polisvoorwaarden.

Direct schade melden:

Telefonisch: 088-456 5457

Online schade melden