Schade melden voor particulieren

Pas bij schade weet u wat u aan uw verzekering hebt. En aan MEVAS. 

Het is vaak heel vervelend als u schade heeft geleden of schade heeft veroorzaakt. Meestal zijn er ook financiële consequenties aan verbonden.
Als u een verzekering bij ons heeft afgesloten dient u de schade zo spoedig mogelijk bij ons te melden voor een goede afwikkeling ervan. Wij zullen voor de bij ons lopende verzekering nagaan of de schade gedekt is conform de polisvoorwaarden.

Heeft u schade en bent u een zakelijke klant?    Meld dan hier uw schade.

Autoschade of andere motorrijtuigschade

Allianz
Heeft u een autoverzekering via Allianz afgesloten en heeft u schade? Schade melden bij Allianz doe je op de volgende manieren:

 • Online schade melden
  Uw schade online melden kan op de website van Allianz.
 • Schriftelijk schade melden
  Heeft  u een schade en wilt u deze melden? Gebruik dan het Aanrijdingsformulier- Motorrijtuigen onder downloads, vul deze compleet in en stuur deze op naar schade@mevas.nl.

VCN
In samenwerking met ASN groep, is de MEVAS autoschade service tot stand gekomen. ASN groep is een landelijke netwerk van kwalitatief hoogwaardige schadeherstellers. De MEVAS autoschade service is er in geval van een gedekte schade voor personenauto’s en bestelauto’s. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de MEVAS autoschade service via het telefoonnummer 088-0880373.

Autoruitschade

Heeft u schade aan uw autoruit en een Beperkt Casco of Volledig Casco verzekering? Maak een afspraak met één van de glasspecialisten.

CarGlass
Autotaalglas

Het eigen risico van bovengenoemde reparateurs is terug te vinden in de van toepassing zijnde voorwaarden.

Downloads

Er dient altijd een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier aangeleverd te worden. Let er op dat de achterzijde van het formulier ook volledig ingevuld is.

Indien er sprake is van diefstal / inbraak / vandalisme / aanrijding met onbekende tegenpartij dient er naast het aanrijdingsformulier een proces verbaal aangeleverd te worden.

Waarborgfonds Motorverkeer
Indien er sprake is van het Waarborgfonds dienen de benodigde formulieren volledig ingevuld bij VCN aangeleverd te worden. U kunt de formulieren terugvinden op de site van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen risico
Ben alert op een eventueel verhoogd/afwijkend eigen risico. Dit kunt u terugvinden in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Betrokken bij een juridische zaak, rechtsbijstand

Om te zorgen voor meer efficiency bij rechtsbijstandclaims dragen wij de behandeling voor deze schades over aan de rechtsbijstandsverzekeraars. Vanwege privacy -overwegingen is het voor een ieder beter dat er rechtstreeks contact is tussen de specialist en de consument.

Zaak melden DAS

Zaak melden ARAG

Schade in of om uw woning

Heeft u schade aan uw woning (met uitzondering van glasschade) of bezittingen door bijvoorbeeld brand, lekkage of huishoudelijke ongelukken?

Glasschade

Heeft u alleen schade aan het raam van uw woning, dan kunt u direct contact opnemen met onze aangesloten glasherstellers via Service Glasherstel.

Service Glasherstel (telefoonnummer: 0800 – 0200507)

Downloads

Schade tijdens uw reis of annulering van uw reis

Als je op vakantie gaat, sluit je vaak een reisverzekering af. Je wilt daar natuurlijk liever geen gebruik van maken. Maar in sommige gevallen ben je blij dat je een reisverzekering hebt. Wil je een schade melden op je reisverzekering of heb je direct hulp nodig? Hier lees je hoe het dat werkt.

Reis geannuleerd

Uw reis geannuleerd? 

 • Het volledig ingevuld annuleringsschadeformulier (zie Downloads voor het juiste formulier)
 • De boekingsstukken en annuleringsnota
 • Stukken waaruit de oorzaak voor het annuleren blijkt

Schade tijdens reis

Schade tijdens uw reis? 

 • Het volledig ingevuld reisschadeformulier (zie Downloads voor het juiste formulier)
 • De boekingsstukken
 • Proces verbaal of ander bewijs van aangifte (bij verlies of diefstal)
 • Aankoopnota (bewijsstukken) van het beschadigd / gestolen artikel
 • Schadeopgave voor het herstel van de beschadiging