De sociale zekerheid brokkelt steeds verder af. Als een van uw werknemers overlijdt, is er bijvoorbeeld een grote kans dat de nabestaanden niet alleen emotioneel maar ook financieel een grote klap krijgen.De Algemene Nabestaandenwet (ANW) biedt slechts zeer beperkte bescherming.

Beperkte bescherming ANW uitkering

Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet een nabestaande aan een van de volgende eisen voldoen.
– geboren voor 1950;
– een kind(eren) jonger dan 18 jaar; of
– voor ten minste 45% arbeidsongeschikt

Dus de nabestaande partner ontvangt niets als:
– kinderen ouder zijn dan 18 jaar; (zijn studerende kinderen juist niet heel duur?)
– de partner na 1950 geboren is en geen kinderen heeft;
– de partner voor bijv. 35% arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van de partner:
Ca. € 9.000,- bruto inkomen per jaar of minder -> volledige ANW-uitkering ca. € 14.425,- per jaar (2013)
Ca. € 30.000,- bruto inkomen per jaar of meer -> geen ANW-uitkering en dus een ANW-gat

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • Offertegegevens

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Als de werknemer zijn of haar partner goed wil achterlaten, kan de werkgever een ANW-hiaat pensioen aanbieden. Via MN-Services of indien minimaal 5 werknemers meedoen via een collectief contract. MEVAS heeft voor de leden van de metaalunie een collectief contract met gunstige tarieven kunnen bespreken.