Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Voor uzelf en uw gezin, maar ook voor uw onderneming. De overheid gaat er in een dergelijke situatie vanuit dat u als ondernemer heeft gezorgd voor een voorziening.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Wilt u een compleet advies dan staat MEVAS voor u klaar. Onze specialisten adviseren en begeleiden u en nemen u daar waar mogelijk alle werk uit handen.

Wij hebben over deze verzekering collectieve afspraken gemaakt met een verzekeraar. Hierdoor kunnen wij u een exclusieve verzekering aanbieden met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Wij komen regelmatig premiebesparingen van 50% tegen ten opzichte van andere aanbieders. Dit kan u duizenden euro’s per jaar schelen.

Binnen 5 minuten geregeld.
 • Algemene gegevens

  Deze kosten zijn BTW vrij
  Wanneer u besluit de verzekering af te sluiten wordt er € 75,- in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag.
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Voorheen bestond de prijs die u betaalde voor een AOV uit een premie. Provisie (het bedrag dat MEVAS ontving voor de geleverde diensten) was onderdeel van deze premie. Om transparantie rondom de kosten voor een AOV te vergroten, is door de overheid het provisieverbod ingesteld. Dit houdt in dat de premiekosten en de advieskosten nu zijn gescheiden.

AOV afsluiten met advies € 300,-

Dit advies houdt in dat wij voor u

 • De onderhandelingen voeren met de verzekeraar
 • Een specialist van het zorgteam beschikbaar stellen die u (indien wenselijk) en uw bedrijf bezoekt voor een persoonlijk advies
 • Een klantprofiel opstellen en analyseren (wettelijk verplicht)
 • De offerte toelichten

Wanneer u een verzekering af sluit wordt er € 75,- in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag.

Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument voor risicoverzekeringen (DVD Risico).

Nadat de verzekering tot stand is gekomen, bedragen de abonnementskosten € 19,50* per maand. Naast een vergoeding voor kantoor- en personeelskosten kunt u het volgende van ons verwachten:

 • het onderhoud van uw verzekering
 • de jaarlijkse inventarisatie van de hoogte van de verzekerde bedragen
 • het verdedigen van uw belangen bij de verzekeraars
 • de specialistische kennis van ons zorgteam staat tijdens kantoortijden altijd tot uw beschikking

* dit bedrag is vrij van BTW

Brochure MEVAS arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wilt u onze brochure als PDF downloaden of printen? Dat kan.
Bekijk/download brochure

Voorwaarden
De MEVAS arbeidsongeschiktheidsverzekering is ondergebracht bij de Goudse. U kunt deze online inzien/downloaden.
Bekijk/download polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie
Bekijk/download de checklist aanpassen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bekijk/download de dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering