MEVAS Autoverzekering

Een probleem met uw auto is nooit leuk. Gelukkig is er de voordelige, complete autoverzekering van MEVAS.

De MEVAS autoverzekering is voordelig en voor iedereen. Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets aan de hand is, wilt u kunnen vertrouwen op een uitstekende hulpdienst die u verder helpt. Bereken snel en eenvoudig uw premie en zie hoeveel u kunt besparen.

 • Aantrekkelijke premie
 • Uitstekende polisvoorwaarden
 • Bonuskorting en bonusbescherming
 • Gratis hulpverlening bij schade
 • Gespreide premiebetaling mogelijk
Autoverzekering
 • Gegevens te verzekeren object

 • Verzekeringsopties

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Met de MEVAS Autoverzekering heeft u een bijzonder uitgebreide dekking. U kunt uzelf, uw passagiers en uw auto nog beter beschermen met aanvullende verzekeringen

Ongevallen inzittenden
Heb je passagiers en vind je het belangrijk dat zij een uitkering krijgen bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval met jouw auto? Dan is er de Ongevallenverzekering Inzittenden.

Schade inzittenden
De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de schade van iedereen die in je auto zit. Lichamelijke en geestelijke schade van jou en je meerijders, maar ook de spullen in je auto zijn verzekerd.

3 jaar aankoopwaarde
Deze regeling zorgt er voor dat je voor een periode van 3 jaar het aankoopbedrag van je auto terugkrijgt als je auto total loss is bij schade of diefstal.