Een medewerker van uw bedrijf kan een ongeluk krijgen, of een product/dienst welke u levert, veroorzaakt schade aan mensen of materiële zaken. De kans dat u aansprakelijk gesteld wordt voor de schade is reëel. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert u zich tegen de financiële gevolgen die voortkomen uit schadeclaims waarvoor u aansprakelijk bent bij letsel- en materiële schade. Ook schade die vennoten, stagiaires en vrijwilligers veroorzaken, is verzekerd.

In tegenstelling tot andere tussenpersonen heeft MEVAS mooie collectieve contracten speciaal gericht op de Metaalbranche waarin uitgebreide dekkingen en scherpe tarieven zijn vastgelegd. Samen met u starten we het offertetraject op en kijken wij welke offerte het beste aansluit bij uw situatie.

Er is dekking voor

  • Bedrijfsaansprakelijkheid: Schade veroorzaakt bij andere bedrijven en personen door u of uw medewerkers.
  • Werkgeversaansprakelijkheid: Ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk.
  • Productaansprakelijkheid: Schade veroorzaakt bij andere bedrijven en personen door uw product.