Wanneer u onroerend goed bouwt of verbouwt, kan er schade ontstaan. Met de CAR-verzekering verzekert u deze schade. Hiermee is iedereen die met de bouw te maken heeft verzekerd. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, de aannemer en de architect. Deze verzekering dekt schade aan het bouwwerk, maar u kunt zich ook verzekeren voor onder andere aansprakelijkheid op de bouwplaats, schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan hulpmateriaal (zoals steigers, loodsen en gereedschap), schade tijdens vervoer naar de bouwplaats.

Ook wanneer u in onderaanneming werkt adviseren wij u een CAR-verzekering.

Aflopend of doorlopend

Voor de CAR-verzekering kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

1. De aflopende verzekering: daarmee verzekert u één project. Als de bouwtermijn
afgelopen is of als het project eerder klaar is, stopt de verzekering. De verzekering kan ook
doorlopen tijdens een onderhouds- of testtermijn als u dit zo heeft afgesproken.

2. De doorlopende verzekering: heeft u vaker bouwprojecten dan is de doorlopende
verzekering handig. Zo hoeft u niet voor elk project een nieuwe verzekering af te sluiten.

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Contactgegevens

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.