Zakelijk

WABM

Indien een werknemer tijdens werktijd als bestuurder een ongeval veroorzaakt

Verzuimverzekering

Het gemak van een verzuimverzekering op maat. Als voorkomen niet meer van toepassing is.