Is uw bedrijf veilig?

Gijzelsoftware, mailfishing, malware, ransomeware, cybercrime. Voorheen onbekend IT vakjargon wat vandaag de dag een internationaal probleem vormt.

Ransomeware ‘gijzelt’ bestanden door ze op slot te zetten.  Die zijn vervolgens niet meer te openen en is eveneens van invloed op alle gelinkte apparatuur als CNC gestuurde machines, alarmsystemen, telefooncentrales. Betaling moet  vrijwel altijd in de virtuele munt bitcoin gebeuren.

Cyberverzekering

de Cyberverzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand. Tevens geeft deze verzekering een vergoeding van kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.

Wat valt onder de dekking van  deze polis:

  • Aansprakelijkheid: schadevergoeding en juridische bijstand in geval van aanspraken van derden als gevolg van verlies van persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie;
  • Crisismanagement: kosten (forensisch) onderzoek, PR, klant notificatiekosten, kredietbewaking, IT-diensten, cyberincident responsediensten;
  • Boetes: kosten voor onderzoek door een toezichthouder, juridische bijstand, bestuurlijke boetes;
  • Digitale media, Schadevergoeding en kosten van verweer in verband met aanspraken van derden tegen u die voortvloeien uit uw multimedia-activiteiten. Bijvoorbeeld smaad en laster of plagiaat;
  • Cyber- / privacy afpersing, waaronder ransomware;
  • Hacking telefooncentrale, vergoeding van de belkosten.

Optioneel:

  • Netwerkonderbreking, netto winst in verband met netwerkonderbreking.
Binnen 5 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.

Voeg de expertise van CyberEdge toe aan die van u:

Voorwaarden Cyberverzekering

Cyberverzekering Timeline