Is uw bedrijf veilig?

Ransomware, gijzelsoftware, mailfishing en malware. Voorheen onbekend IT vakjargon. Vandaag de dag krijgt ieder (MKB-)bedrijf er vroeg of laat mee te maken. Onderschat dit risico niet, de impact van een Cyber aanval op uw bedrijf is zeer groot en kan vergeleken worden met een uitslaande brand.

 • Uw bedrijf staat deels of zelfs geheel stil en (loon)kosten lopen door hier staan geen inkomsten tegenover. De huidige bedrijfsschade verzekering dekt dit risico niet!
 • Het ontbreekt veelal aan een plan van aanpak en specialistische kennis. De huidige IT ondersteuning is algemeen van aard, is geen cyber specialist.
 • Financieel loopt de situatie geheel uit de hand door de zeer hoge IT kosten van herstel en overige support. Denk hierbij ook aan juridische ondersteuning, PR manager, callcenter, forensisch onderzoek, cyber manager etc.

Het is niet de vraag of u er mee te maken krijgt maar meer een kwestie van wanneer.

Wij kunnen u via de MEVAS cyber polis het volgende aanbieden:

 • Beheersbare kosten door een vooraf vastgestelde jaarpremie;
 • Het vooraf in kaart brengen van sterke en zwakke punten binnen uw organisatie;
 • Inzet van specialistische kennis op diverse terreinen waar u in eerste instantie niet snel aan denkt
Vanaf 315,- per jaar
 • Let op: bij een omzet van € 2.500.001 of hoger geen verzekerd bedrag van € 250.000 of lager mogelijk.
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Naast het bieden van vakkundig advies door ervaren experts, uitgebreide verzekeringsdekkingen en crisismanagementdiensten, werkt onze verzekeraar ook samen met partners om bedrijven over preventietools te adviseren die aansluiten bij de actuele cyberrisico’s. Dankzij jarenlange ervaring met cyberrisico’s, specialistische kennis en de juiste partners kunnen wij u tools aanreiken om risico’s in kaart te brengen en te beperken.

Aan welke specifieke cyberrisico’s wordt uw onderneming blootgesteld? Wat kunt u doen om deze risico’s en de gevolgen van eventuele schade te beperken? Essentiële vragen waarop wij u samen met onze partners graag antwoorden bieden.

Hoe? Door u o.a. een totaalscan aan te bieden die de cyberrisico’s van uw onderneming in kaart brengt*. Niet alleen de risico’s waaraan uw IT-omgeving wordt blootgesteld, maar ook risico’s verbonden aan andere essentiële aspecten binnen uw onderneming zoals personeel, processen en procedures. Een goede balans tussen al deze aspecten helpt u bij het vormen van een sterk front tegen cyberrisico’s.
*Alleen voor bedrijven met een omzet vanaf EUR 1 miljoen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven en/of cyberverzekering van MEVAS.

 • Een gratis analyse / scan van uw IT omgeving & uitvoerende partij ‘Kahuna Managing Security (t.w.v. € 1.500,00).
  • Hierdoor krijgt u een diepgaand inzicht in de veiligheid van uw IT-omgeving;
  • Risico’s en kwetsbaarheden worden uitgebreid in kaart gebracht;
  • Rapportage van bevindingen conclusie en eventuele aanbevelingen;
 • Een kosteloos adviesgesprek / organisatiescan & uitvoerende partij ‘International Security Partners’ (t.w.v. € 1.000,00);
  • Inzicht in uw actuele cyberrisico’s;
  • Uw huidige beveiligingsniveau in kaart gebracht;
  • Rapportage en bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen;