Als u goederen vervoert of deze laat transporteren, dan is een goederentransportverzekering van groot belang. Deze verzekering biedt dekking voor de goederen tegen materiële schade gedurende het transport. Of het nu gaat om stukgoederenvervoer of zwaar vervoer, binnenlands transport of transport naar de andere kant van de wereld, eigen vervoer of vervoer door een beroepsvervoerder, voor ieder transport is een passende dekking mogelijk.

Het is belangrijk te weten dat ook wanneer het vervoer is uitbesteed aan een beroepsvervoerder, een goederentransportverzekering vaak noodzakelijk is. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt op basis van vervoerscondities. Daarbij is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald bedrag per kilogram.

Om de financiële gevolgen van deze risico’s op te vangen kunt u een eenmalige (aflopende) of een doorlopende goederentransportverzekering afsluiten. Deze verzekering is maatwerk, afhankelijk van uw situatie bekijken wij de mogelijkheden. MEVAS heeft een goederentransportverzekering met een uitgebreide dekking. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke risico’s die u tijdens het transport, maar ook tijdens het laden en lossen en het intern vervoer loopt

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.