Vertrouwen is de basis van elke zakelijke transactie. Maar wat als dat vertrouwen wordt beschaamd en facturen onbetaald blijven? Hoe voorkomt u dat uw bedrijf daardoor in de problemen komt?

Een kredietverzekering zorgt ervoor dat u zeker kunt zijn van uw zaak en dat u ondanks dergelijke financiële tegenvallers toch kunt blijven ondernemen. Natuurlijk schat u bij elke nieuwe klant het risico in dat er uiteindelijk niet betaald wordt. U controleert de kredietwaardigheid, maar uw intuïtie speelt eveneens een belangrijke rol. Zakendoen is immers ook een kwestie van vertrouwen. Uw klanten zijn op hun beurt afhankelijk van hun opdrachtgevers en leveranciers. Komen die in de problemen, dan kan dat ook uw relatie raken. Die goede zakenpartner die altijd tijdig de factuur betaalde, betaalt nu ineens later. Met alle financiële gevolgen van dien. Een kredietverzekering dekt het betalingsrisico tussen bedrijven onderling af, zowel binnen Nederland als bij export bij vermoedelijke insolventie.

Waarom een kredietverzekering afsluiten?

 • Omdat u een groot uitstaand debiteurensaldo heeft
 • Voorkomen van afschrijvingen dubieuze debiteuren
 • Ter bescherming van de winst
 • Wanneer u nieuwe markten wil gaan betreden
Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • Offerte gegevens

 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Natuurlijk schat u bij elke nieuwe klant het risico in dat er uiteindelijk niet betaald wordt. U controleert de kredietwaardigheid, maar uw intuïtie speelt eveneens een belangrijke rol. Zakendoen is immers ook een kwestie van vertrouwen. Soms is er sprake van overmacht. Úw klanten zijn op hun beurt afhankelijk van hún opdrachtgevers en leveranciers. Komen die in de problemen, dan kan dat ook uw relatie raken. Die goede zakenpartner die altijd tijdig de factuur betaalde, betaalt nu ineens later. Wellicht stijgt het water hem tot aan de lippen, zodat op termijn door een faillissement van uitstel afstel kan komen. Met alle financiële gevolgen van dien.

Met een kredietverzekering via MEVAS dekt u het risico af dat klanten de rekening niet voldoen door een faillissement. Omdat u niet meer met onverwachte financiële tegenvallers te maken hebt, is uw bedrijfsresultaat gelijkmatiger. Het werken met een kredietverzekering is voor veel bedrijven tevens een instrument bij het aanpassen en verfijnen van het credit management. Hierdoor ontstaat een raamwerk waardoor u uw risico’s kunt overdragen aan de verzekeraar. U heeft immers dan aan gestelde voorwaarden voldaan. Om u verder te ondersteunen, krijgt u toegang tot omvangrijke databases met (financiële) informatie over uw prospects en klanten. Specialisten beoordelen die informatie, maken risicoanalyses en informeren u via kredietlimieten, met eventueel een telefonische toelichting.