Met de montageverzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens het monteren, installeren of
reviseren van installaties of machines. Onder deze dekking valt de schade aan het project zelf, maar u kunt zich ook verzekeren voor onder andere aansprakelijkheid op de montageplaats, schade aan eigendommen van de opdrachtgever, aan hulpmateriaal (zoals steigers, loodsen en gereedschap), schade of diefstal tijdens vervoer van montagematerialen naar de montageplaats en bedrijfsschade.

Aflopend of doorlopend

Voor de montageverzekering kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. De aflopende verzekering: daarmee verzekert u één project. Als de montagetermijn afgelopen is of als het project eerder klaar is, stopt de verzekering. De verzekering kan ook doorlopen tijdens een onderhouds- of testtermijn als u dit zo heeft afgesproken.
  2. Doorlopende verzekering: heeft u vaker montageprojecten dan is de doorlopende verzekering handig. Zo hoeft u niet voor elk project een nieuwe verzekering af te sluiten