Pensioen- Overlijdensrisico verzekering

MEVAS heeft voor eigenaren en grootaandeelhouders een aanbod van pensioenverzekeringen van verschillende verzekeraars. Hierdoor kunnen wij u een op maat gemaakt product aanbieden. U legt uw pensioenvraag aan ons voor, wij selecteren in overleg met u het meest geschikte pensioenproduct. Voor uw pensioenadviezen hebben wij een specialist in huis.

Pensioen 2015

Per 1 janauari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Zo wordt het opbouwpercentage verlaagd en wordt het maximumsalaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd beperkt tot een inkomen van € 100.000,-. Dit betekent ook dat het partnerpensioen lager wordt voor inkomens boven € 100.000,-.

Voor de salarissen boven € 100.000- zijn er wel oplossingen:
Netto pensioen (in 2e pijler, via werkgever)
Netto lijfrente (in 3e pijler)
Overlijdensrisicoverzekering (met- of zonder lijfrenteclausule)

Voor zowel pensioen als lijfrente kan worden gekozen voor een aanvulling op oudedagsvoorziening en/of nabestaandenvoorziening. Uiteraard voor DGA’s en ZZPérs, maar ook voor werknemers, is deelname altijd op vrijwillige basis (in tegenstelling tot het PMT-pensioen, die verplicht is).

Overlijdensrisico

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of te kunnen stoppen met werken om de kinderen op te voeden. Ook kunt u als ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten waarbij de zakenpartner de begunstigde is. Voor de zakenpartner wordt zo de mogelijkheid gecreëerd het aandeel van de erven af te kopen en de onderneming voort te zetten.

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Bedrijfsgegevens

 • Gegevens contactpersoon

 • Verzekeringsgegevens

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met Peter Vos, relatiebeheerder pensioen en levensverzekeringen, telefoon: 088-456 5443.
Indien u offerte wenst zijn hieraan, zoals gebruikelijk, advieskosten verbonden, zie ook onze Dienstverleningsdocument voor Pensioenen (DVD Pensioen).

Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening ten aanzien van de overlijdensrisicoverzekering en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument voor Risicoverzekeringen (DVD Risico).