• Een verzuimverzekering tegen een scherpe premie
  • Gemak van één meldportaal (MN online)
  • Eénmaal aanmelden volstaat voor pensioen, WIA en verzuimverzekering
  • Eén contactpersoon: snel de juiste aandacht bij verzuim van uw medewerkers
  • € 70,- korting per medewerker per jaar op het All-in arbocontract van ArboNed of Zorg van de Zaak
Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.

U kunt makkelijk en gratis, uw administratie regelen via een online registratiesysteem.

Zowel wijzigingen voor de Loondoorbetalingsverzekering als wijzigingen voor Pensioen (PMT) of uw WIA-verzekeringen (NV Schade) kunt u op elk gewenst moment via dit registratiesysteem doorgeven en worden automatisch verwerkt.

Uw ziek- en herstelmeldingen kunt u ook online doorgeven. Uw ReaDirect arbodienst wordt hier dan direct over geïnformeerd.

ReaDirect werkt samen met twee arbodiensten, ArboNed en Zorg van de Zaak.
Er zijn bij deze arbodiensten verschillende arbodienstcontracten af te sluiten.

Het All-in arbodienstcontract dekt naast een aantal basisvoorzieningen ook de inzet van de bedrijfsarts in het kader van uw verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. KMU Verzekeringen biedt u, als lid van Metaalunie, een aanzienlijke tegemoetkoming in de kosten van het arbodienstcontract.

Meer informatie over de inhoud van de verschillende arbodienstcontracten treft u in de onderstaande documenten.

Informatie over de dienstverlening van ArboNed
Informatie over de dienstverlening van Zorg van de Zaak

Verhaalsrechtsbijstand
Verhaalsrechtsbijstand is gratis meeverzekerd op de Loondoorbetalingsverzekering. Bij ziekte van uw werknemer door schuld van derden, verhaalt de verzekeraar de ontstane schade op de wettelijk aansprakelijke partij, zowel voor u als voor uw werknemer.\

Pensioengerechtigden gratis meeverzekerd
U kunt uw medewerkers met ingang van de pensioendatum tot de leeftijd van 70 jaar, gratis meeverzekeren op de Loondoorbetalingsverzekering. De loonsom van reeds gepensioneerde medewerkers wordt niet meegeteld bij de totale loonsom. Voorwaarde is dat u een eigenrisicoperiode heeft van 2, 6 of 13 weken.

Wilt u meer informatie over het verzekeren van uw medewerkers van 65 tot 70 jaar?
Neem dan contact op met het Zorgteam van MEVAS, 088-4565420.