MEVAS vindt het belangrijk dat een verzuimverzekering u als werkgever ondersteunt bij verzuim in uw bedrijf. De verzuimverzekeraars met wie wij samenwerken bieden dan ook de mogelijkheid voor ondersteuning bij zowel het voorkomen als beperken van het verzuim.

MEVAS biedt via het Preventiefonds meerdere middelen en trainingen om u en uw medewerker(s) te helpen bij het gezond en veilig werken.

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.

Onze verzuimverzekeraars werken samen met gecertificeerde arbodiensten. Er is de mogelijkheid om te kiezen tussen een uitgebreide dienstverlening vanuit de arbodienst of een beperkter pakket.

Kiest u voor een andere arbodienst dan kijken we voor u in overleg met de verzuimverzekeraar naar de mogelijkheden.

Verhaalsrechtsbijstand
Verhaalsrechtsbijstand is gratis meeverzekerd op de Loondoorbetalingsverzekering. Bij ziekte van uw werknemer door schuld van derden, verhaalt de verzekeraar de ontstane schade op de wettelijk aansprakelijke partij, zowel voor u als voor uw werknemer.

Uw verzuim hoeft u alleen via één portaal te melden. Zowel de begeleiding vanuit uw arbodienst als de vaststelling van uw uitkering wordt dan gestart.

Via een online omgeving kunt u ook altijd alle personeelsmutaties doorgeven. Zowel de premie als de uitkering wordt bepaald op basis van de door u opgegeven medewerker(s) en de loonsom.