Waarom een verzuimverzekering ?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht 70% van het loon door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers gedurende 2 jaar. In de CAO Metaal en Techniek is zelfs afgesproken dat werkgevers gedurende 6 maanden het loon 100% doorbetalen en vervolgens achttien maanden 90% van het loon. In een beperkt aantal gevallen neemt het UWV de uitkering aan arbeidsongeschikte medewerkers over. Maar in de meeste gevallen betaalt u alle kosten. Dat kan leiden tot forse personele en financiële problemen.

Ledenvoordeel
De uitgebreide verzuimverzekering van MEVAS bestaat uit:

  • LoonDoorbetalingsverzekering
   Met de LoonDoorbetalingsverzekering kunt u zich verzekeren tegen de kosten van ziekteverzuim van uw medewerkers. Veel
   nadruk wordt gelegd op preventie en snelle re-integratie. De premie bedraagt een precentage van de verzekerde loonsom.
  • ReaDirect
   Met ReaDirect heeft u een ondersteuning bij het beheersen van kosten ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid van de
   medewerker en de uitvoering van de poortwachter-verplichtingen. Deze ondersteuning is gratis.
  • Arbodienst
   Samen met uw arbodienst wordt gewerkt aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Een basis arbocontract bij ArboNed of Zorg van de Zaak is gratis. U kunt tegen beperkte kosten ook kiezen voor het all-in arbocontract bij deze arbodienstverleners. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter wordt uw dossier opgebouwd.
  • Rechtsbijstand
   Als aanvulling is verhaalsrechtsbijstand/regres gratis bij deze verzekering. Bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers door schuld van derden, kan KMU Verzekeringen NV de ontstane schade verhalen op de wettelijk aansprakelijke partij. ReaDirect signaleert dit en zet dit voor u in werking.

Opzegservice
Heeft u een verzuimverzekering of een arbocontract bij een andere verzekeraar of dienstverlener? Geeft u dit dan aan, wij regelen de rest.

Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.

Als werkgever speelt u een belangrijke rol bij de gezondheid van uw medewerkers. ReaDirect is in overleg met uw CAO-partijen opgericht om u kosteloos te ondersteunen bij het beheersen van kosten ten gevolge van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

ReaDirect helpt u om de kosten van verzuim terug te dringen door met u mee te denken over oplossingen. ReaDirect is uw eerste aanspreekpunt rond verzuim. U krijgt bij ReaDirect een vaste contactpersoon, die op de hoogte is van de wetgeving en uw CAO. Uw contactpersoon overlegt met u en uw medewerker over de verzuimsituatie en ondersteunt en coördineert het hele traject van verzuimbegeleiding.

Kort samengevat kunt u bij ReaDirect terecht voor:

 • Een gespecialiseerd aanspreekpunt voor vragen over preventie, ziekteverzuim en re-integratie
 • Actieve advisering en begeleiding op maat bij frequent verzuim van een medewerker
 • Snelle en oplossingsgerichte advisering bij langdurig verzuim van een medewerker
 • Ondersteuning bij UWV-procedures en formulieren
 • Regelen van optimale medefinanciering van trainingen of therapieën voor re-integratie
 • Hulp bij wachttijdbemiddeling
 • Analyse van subsidiemogelijkheden waarvoor u in aanmerking komt om medewerkers weer in het arbeidsproces op te nemen. ReaDirect helpt u ook met de aanvraag

Arbodienst

ReaDirect werkt samen met twee arbodiensten, ArboNed en Zorg van de Zaak.
Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. ArboNed en Zorg van de Zaak zijn een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland.
We kunnen u twee varianten arbocontracten aanbieden: het basis arbocontract en het all-in arbocontract.

1. Basis Arbocontract

Dit contract bestaat uit:

 • Beschikbaarheid en landelijke dekking bedrijfsarts
 • Verwerken verzuimmeldingen van ReaDirect
 • Communicatie tussen bedrijfsarts en ReaDirect
 • Indien nodig opvragen informatie bij curatieve sector
 • Mogelijkheid arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek werknemer

Bij deelname aan de Verzuimverzekering / ReaDirect is het basis arbocontract gratis!

2. All-in Arbocontract

Het all-in arbocontract dekt naast bovenstaande basisvoorziening ook de inzet van de bedrijfsarts in het kader van uw verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter. Het betreft hier:

 • (vervroegd) Interventiespreekuur
 • Probleemanalyse en -advies
 • Vervolg- en begeleidingsspreekuren
 • Spreekuur en actueel oordeel bedrijfsarts in het kader van een WIA-aanvraag
 • Opstellen van het medisch deel van het reïntegratieverslag

De kosten van het all-in arbocontract bedragen slechts € 53,40 per medewerker per jaar.

Uw ziek- en herstelmeldingen eenvoudig en snel doorgeven via internet? Wij bieden uw MN Online. Hiermee kunt u makkelijk en kosteloos uw administratie regelen. In combinatie met uw verzuimverzekering kunt u hiermee:

 • medewerkers aan- en afmelden
 • online de jaarlijkse salarisopgave invullen
 • werkgeversgegevens wijzigen
 • gegevens medewerkers controleren
 • ziek- en herstelmeldingen doorgeven waarna deze automatisch naar uw arbodienst gaan
 • uw wensen voor wachttijdbemiddeling kenbaar maken
 • premie- en uitkeringsspecificaties over de afgelopen vijf jaar inzien
 • uw verzuimpolis raadplegen

MN Online voor werkgevers

Ziek- en betermeldingen, aan- en afmelden personeel en salariswijzigingen regelt u online.

MN Inzendportaal

Via Inzendportaal.nl kan men dienstverbanden/medewerkersgegevens aanleveren, waarbij deze gegevens worden doorgestuurd naar de betrokken verzekeraars en MN.

65-plussers gratis meeverzekerd via verzuimverzekering

Steeds meer medewerkers blijven na hun 65e jaar doorwerken bij hun huidige werkgever. U betaalt als werkgever voor deze oudere medewerkers géén sociale premies meer aan het UWV maar u heeft wel in geval van ziekte een loondoorbetalingsverplichting.

Speciaal voor leden Koninklijke Metaalunie via MEVAS

Wij bieden de leden van Koninklijke Metaalunie de mogelijkheid om medewerkers in de leeftijd van 65 tot 70 jaar via de verzuimverzekering, op de verzuimverzekeringen van KMU Verzekeringen gratis mee te verzekeren. De loonsom van medewerkers van 65 tot 70 jaar wordt niet opgeteld bij de totale loonsom.

Voorwaarde is dat uw medewerker een contract heeft voor bepaalde tijd én dat u een eigen risicoperiode heeft van 2, 6 of 13 weken. Bij een eigen risicoperiode van 26 weken heeft het geen zin om uw oudere medewerkers mee te verzekeren aangezien het dienstverband vaak bestaat uit een half jaar of een jaar.

De maximale duur van de uitkering is afhankelijk van de eigen risicoperiode op uw huidige polis:

 • Bij 2 weken eigen risicoperiode geldt een uitkeringstermijn van maximaal 13 weken
 • Bij 6 of 13 weken eigen risicoperiode geldt een uitkeringstermijn van maximaal 26 weken

Heeft u al een verzuimverzekering van KMU Verzekeringen?

Dan hoeft u niets te doen. Als u momenteel medewerkers van 65 tot 70 jaar heeft, dan zijn zij automatisch meeverzekerd.

Wat moet u doen bij arbeidsongeschiktheid?

U vult het huidige ziek- / herstelformulier in en verstuurt dit samen met de werkgeversverklaring naar Mn Services. Op de werkgeversverklaring vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens van uw medewerker:

 • Soort dienstverband (bepaald / onbepaald)
 • Duur contract (ingangsdatum en einddatum)
 • Bruto jaarsalaris

De ziekmelding wordt vervolgens in behandeling genomen. De eerste ziektedag moet binnen de contractsduur vallen. De uitkering wordt iedere maand uitbetaald en stopt na de hierboven genoemde uitkeringsperiodes en / of bij het einde van het dienstverband.

Brochure MEVAS verzuimverzekering
Wilt u onze brochure als PDF downloaden of printen? Dat kan.
Bekijk/download brochure Zorg en Inkomen

Bekijk/download brochure MN Online

Voorwaarden
De MEVAS verzuimverzekering. U kunt deze online inzien/downloaden.
Bekijk/download polisvoorwaarden KMU Verzekeringen