WGA-eigenrisicoverzekering

Sinds de invoering van de wet WIA kunt u eigenrisicodrager worden voor de WGA. U neemt dan toekomstige WGA-uitkeringen van werknemers en ex-werknemers die ziek waren bij uitdiensttreding over van het UWV. Dit risico verzekert u met de WGA-Basisverzekering van NV schade. Per 1 januari 2017 is het risico uitgebreid met de werknemers met een flexibel arbeidscontract. De verzekering biedt dezelfde wettelijke voorwaarden als het UWV, echter zonder het risico dat de premie op basis van de individuele WGA-instroom wordt aangepast.

Wat kunt u verwachten van de WGA-basisverzekering van NV Schade?
• Uw WGA-risico voor vaste én tijdelijke werknemers is goed verzekerd.
• Persoonlijke ondersteuning bij re-integratie van uw vaste en tijdelijke (ex-)werknemers.
• Een overzichtelijke verzekeringsperiode van één jaar.
• Declareren bij NV Schade gaat snel, digitaal en gemakkelijk.

Uw premie voor de uitgebreide WGA-basisverzekering
Wanneer u geen eigenrisicodrager bent voor de WGA betaalt u voor uw werknemers WGA-premie aan de Belastingdienst. Als u eigenrisicodrager wordt vervalt deze premie aan de Belastingdienst. U gaat één premie voor de WGA-basisverzekering voor uw vaste én tijdelijke werknemers betalen aan NV schade.

WGA Polisvoorwaarden