Naast de WIA-werknemersverzekering, kunt u er voor kiezen de WIA-excedentverzekering af te sluiten voor uw werknemer.

Wat verzekert de WIA-excedentverzekering?
De WIA-excedentverzekering kunt u afsluiten wanneer uw werknemer meer dan het maximumdagloon verdient en verzekerd is met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. De WIA-excedentverzekering verzekert het loon tot maximaal € 100.000.

Wat verzekert de WIA-excedentverzekering Top?
De WIA-excedentverzekering Top kunt u afsluiten als uw werknemer tussen € 100.000 en € 300.000 verdient. Met deze verzekering is dan ook dit deel van het inkomen van uw werknemer verzekerd bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35%. Met deze verzekering voorkomt u een grote inkomensterugval van uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid.

Aan welke voorwaarden moet mijn werknemer voldoen om de WIA-excedentverzekering af te sluiten?
uw werknemer is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade;
uw werknemer is op moment dat hij of zij onder de dekking valt, vier weken volledig arbeidsgeschikt;
uw werknemer verdient meer dan het maximum SV-loon.

Aan welke voorwaarden moet mijn werknemer voldoen om de WIA-excedentverzekering Top af te sluiten?
uw werknemer is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering en WIA-excedentverzekering van NV schade;
uw werknemer is op moment dat hij of zij onder de dekking valt, vier weken volledig arbeidsgeschikt;
Het loon van uw werknemer is meer dan € 100.000 per jaar.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-excedentverzekering?
Voor de WIA-excedentverzekering betaalt u maandelijks een vaste premie over het brutoloon van uw werknemer vanaf het maximum SV-loon tot € 100.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-excedentverzekering Top?
De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd en loon van de werknemers die voor deze verzekering in aanmerking komen. U houdt deze premie in op het loon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

Voorwaarden NVS 518 en 519