Of er nu één of meerdere zakelijke reizen per jaar gemaakt worden, of het nu voor u zelf is of voor uw medewerkers, MEVAS heeft de perfecte zakenreisverzekering voor u! We hebben een mooi collectief contract voor u als lid van de Koninklijke Metaalunie. Het grote voordeel van dit contract is niet alleen de lage premie, maar ook de uitgebreide dekking. U kunt zelf aangeven welke dekking u wenst!

Wanneer uw werknemers bijvoorbeeld naar het buitenland gaan om een machine te repareren, dan kunt u tegen een lage premie uw medewerkers goed verzekerd naar de klus laten gaan en ongevallen tijdens werkzaamheden meeverzekeren.

 • Lage premie
 • Uitgebreide dekking
 • Mogelijkheid om ongevallen tijdens werkzaamheden mee te verzekeren
 • Annuleringsdekking mogelijk
 • Zowel de aflopende als doorlopende verzekering
 • Rechtsbijstand Europa is meeverzekerd
Binnen 2 minuten geregeld, geheel vrijblijvend.
 • Correspondentieadres

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Te verzekeren personen

 • Eerste persoon (verplicht)

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Tweede persoon (optioneel)

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Derde persoon (optioneel)

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Vierde persoon (optioneel)

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Vijfde persoon (optioneel)

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Maximale grootte: 2 MB
 • Bedenktijd

  Het aanvragen van een offerte is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u opdracht geeft deze offerte om te zetten tot een polis dan geldt de hieronder staande bedenktijd.

  Indien u uw aanvraag en / of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Vanaf het moment waarop u de polis ontvangt heeft u nog maximaal 14 dagen het recht om de verzekering ongedaan te maken. Op het moment dat wij uw opdracht via internet hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de verzekeraar door. Wij vermelden daarbij dat deze opdracht via internet is doorgegeven en dat u als aanvrager maximaal 14 dagen bedenktijd heeft na ontvangst van de polis. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar, of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

  Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle verzekeringsbescheiden terugsturen naar het kantoor van Mevas BV in Alkmaar. Mevas behoudt zich het recht voor om in dat geval een vergoeding te vragen van € 15,- voor de kosten om de verzekering te sluiten en de polis op te maken, alsmede voor de op het polisblad vermelde poliskosten.
 • Toelichting op artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek

  Artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.