Verzuimverzekering

inkomensverzekeringen
bij ziekte in de Metaal
2 jaar loondoorbetaling

Als werkgever bent u wettelijk verplicht 2 jaar lang 70% van het (maximum dag)loon van uw zieke medewerker door te betalen. In de CAO Metaal en Techniek is zelfs vastgelegd dat u 6 maanden lang 100% moet doorbetalen en de daaropvolgende 18 maanden 90%. Dit grote financiële risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering van Mevas.

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen een arbeidskracht kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. De eerste twee jaar dat uw medewerker ziek is, bent u verplicht minstens 70% van het (maximum dag)loon door te betalen. Heeft u een ziekteverzuimverzekering met arbodienstverlening voor uw medewerkers? Dan wordt de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie door de verzekeraar en arbodienst geregeld.

verzuimverzekering?

Wat kunt u verwachten van een

  • Uitkering voor (verplicht) doorbetaald loon.
  • Rechtsbijstand bij geschil over re-integratie of verzuim.
  • Dekking conform de Ziektewet en CAO.
  • Wij zorgen ervoor dat u aan alle verplichtingen voldoet uit de Wet verbetering poortwachter. Om langdurig ziekteverzuim terug te dringen geldt voor alle werkgevers de Wet verbetering poortwachter. Daarin staat wat u als werkgever, samen met uw medewerker en de arbodienst, moet doen om een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

verzuimverzekering?

Wat kost een

De premie die u betaalt voor uw verzuimverzekering hangt af van uw persoonlijke keuzes en van welke verzekeringsoplossing(en) u kiest.

dekkingspercentage

Keuze

Volgens de cao Metaal & Techniek bent u verplicht gedurende de eerste 6 maanden 100% van het loon door te betalen en vervolgens 90%
gedurende de daaropvolgende 18 maanden. Afhankelijk van uw financiële situatie kunt er ook voor kiezen om een ander percentage te verzekeren, bijvoorbeeld gedurende de eerste 6 maanden 75% en vervolgens 70%.

eigenrisicoperiode

Keuze

U kunt voor de verschillende verzekeringsoplossingen kiezen uit verschillende eigenrisicoperiodes, te weten 2, 4, 6, 13 of 26 weken. Wij keren uit wanneer deze periode is verstreken en uw medewerker nog steeds ziek is. Hoe hoger uw eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. De eigenrisicoperiode gaat in nadat u het verzuim heeft gemeld en niet eerder. Dit betekent dat u belang heeft bij het direct melden van verzuim: de
begeleiding kan dan ook onmiddelijk worden gestart.

meeverzekeren werkgeverslasten

Keuze

U kunt ervoor kiezen uw werkgeverslasten gedurende het eerste en tweede ziektejaar mee te verzekeren. Het meeverzekeren van 15%, 20% of 25% werkgeverslasten betekent dat uw premie en uitkering eveneens met het gekozen percentage worden verhoogd.

meeverzekerde medewerkers

Keuze

Niet alle soorten medewerkers zijn automatisch mee verzekerd. DGA’s hebben een bijzondere arbeidsverhouding en zijn niet meeverzekerd. Oproepkrachten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers dienen te worden meeverzekerd indien u als werkgever een (gedeeltelijke) loondoorbetalingsplicht heeft.

arbodienst

Keuze

Indien u ervoor kiest om geen gebruik te maken van de door KMU Verzekeringen geselecteerde arbodienst binnen ReaDirect®, kunt u geen aanspraak maken op de premiekorting per medewerker per verzekeringsjaar. Voor de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing heeft u geen keuzevrijheid qua arbodienst. Deze verzekeringsoplossing wordt alleen aangeboden in combinatie met de speciaal daarvoor door KMU Verzekeringen geselecteerde arbodienst.

betaaltermijn premienota’s

Keuze

U hoeft de verzekeringspremie niet in één keer te betalen. U kunt ervoor kiezen de premie te voldoen per half jaar, kwartaal of per maand. Bij betaling in termijnen dient u een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Mogelijk ook interessant voor u
Vraag een offerte aan

met uw bedrijf na een hack?

Kunt u doorwerken

Cyberverzekering

uitgelicht

Steeds vaker worden bedrijven getroffen door hacks, virussen en ransomware. Ook kan het per ongeluk lekken van gegevens een aanzienlijke risico vormen voor uw bedrijf.

Laatste nieuwsberichten
Bekijk alle berichten
Mevas B.V. - icon-nieuwsbrief

Informatie die we graag met u delen

blijf op de hoogte