Schade melden voor bedrijven

Pas bij schade weet je wat je aan je verzekering hebt. En aan MEVAS. 

Het is vaak heel vervelend als u schade heeft geleden of schade heeft veroorzaakt. Meestal zijn er ook financiële consequenties aan verbonden.
Als u een verzekering bij ons heeft afgesloten dient u de schade zo spoedig mogelijk bij ons te melden voor een goede afwikkeling ervan. Wij zullen voor de bij ons lopende verzekering nagaan of de schade gedekt is conform de polisvoorwaarden.

Heeft u schade en bent u een particuliere klant?    Meld dan hier uw schade.

Autoschade of andere motorrijtuigschade

Met deze service geeft u binnen een paar minuten uw schademelding door. U kunt ook foto’s van de situatie of schade toevoegen.

Online melden

Autoruitschade

Heeft u schade aan uw autoruit en een Beperkt Casco of Volledig Casco verzekering? Maak een afspraak met één van de glasspecialisten.

CarGlass
Autotaalglas

Het eigen risico van bovengenoemde reparateurs is terug te vinden in de van toepassing zijnde voorwaarden.

Schade aan uw bedrijf

Heeft u als ondernemer schade? Bijvoorbeeld aan uw bedrijfsgebouw, inventaris, bedrijf,  milieu, elektronica  of machinebreuk? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw transportverzekering

Wilt u een schade melden op uw transportverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven

Wilt u een materiele schade melden op uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw Cyberverzekering

Wilt u een schade of cyberincident melden op uw Cyberverzekering?
Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of met de Allianz Cyber Hulpdienst via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw garageverzekering

Wilt u een schade melden op uw garageverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw werkmaterieelverzekering

Wilt u een schade melden op uw werkmaterieelverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57

Schade melden op uw CAR-verzekering

Wilt u een schade melden op uw CAR-verzekering (Construction All Risk)? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur of u kunt de schade rechtstreeks aan ons melden via telefoonnummer:

088 – 456 54 57